Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Raziskovalni projekti

Umestitev kooperativnega LED prikazovalnika v okolje pametnega mesta

Vodja projekta na FPP: izr. prof. dr. Evelin KRMAC


Trajanje projekta: od 07.02.2019 do 31.07.2019


Ostali sodelavci:

Pedagoška mentorja:

prof. dr. Andrej Brodnik (UP FAMNIT), prof. dr. Andrej Kos (UL FE)


Delovni mentor:

dr. Jure Kranjec (SWARCO LEA d.o.o.)


Študenti: 

Veronika Slapnik in Enej Galina (UL FPP)
Marko Oblak (UL FE)
Martina Bažec in Andrej Katarinčič (UP FAMNIT - uporabna psihologija in biopsihologija)
Jani Suban in Matic Opeka (UP FAMNIT - računalništvo in informatika)
Isidora Rapajić (UP FAMNIT - matematika)
 

 

Nosilna organizacija: UL FPP

Sodelujoče organizacije:

Swarco LEA d.o.o., UP FAMNIT, UL FE

 

Financiranje projekta: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad


Namen projekta

Partner v projektu - podjetje SWARCO LEA d.o.o. -  je razvil posebno mobilno prikolico, na katero je namestil velik LED prikazovalnik. Prikolico se da premikati tudi z avtomobilom, je pa prilagojena za uporabo v urbanem okolju. Podjetje želi v bodočnosti to prikolico opremiti z ustreznimi senzorji, radarji, kamerami in podobno merilno opremo ter komunikacijskimi moduli, ki bodo omogočali pošiljanje izmerjenih podatkov (hrup, onesnaženost, hitrost vozil, itn.) do strežnika, kjer se bodo shranjevali in obdelovali, uporabniška aplikacija pa bi bila sposobna te podatke operaterju prikazovati v realnem času, da bi slednji, po potrebi, lahko s prikazovalnikom upravljal na daljavo, v odvisnosti od izmerjenih vrednosti oziroma dogajanja v okolici prikolice. Bi pa prikolica lahko komunicirala tudi z vozili (V2X). Tako dodelana in nadgrajena prikolica bo pripravljena za trženje in konkretno uporabo.

 

Pričakovani rezultati

Poleg informacij o "doživljanju" prikolice z zornega kota končnega uporabnika (t.j. udeleženca v cestnem prometu) bodo rezultati projekta še:

  • poglobljena analiza občutkov in odzivov ljudi v mestnem prometu v primeru odsotnosti in prisotnosti obvestil, opozoril, usmeritev ipd. ter spoznanja o tem, kakšna naj bi posamezna obvestila, opozorila in usmeritve bila, da bi imela željen odziv pri ljudeh oziroma pozitiven vpliv nanje;
  • obsežen spekter natančno definiranih scenarijev uporabe mobilne prikolice v mestnem okolju ter nabor podatkov, ki bi jih lahko v posameznih scenarijih uporabe s pomočjo prikolice zbrali, da bi lahko ugotovili "učinek obveščenosti" ljudi;
  • natančen popis različne merilne opreme, ki je trenutno na voljo na tržišču za merjenje parametrov prometa in dogajanja nasploh v neposredni bližini prikolice;
  • način pridobivanja relevantnih informacij v relanem času iz podatkov, zbranih prek senzorjev, detektorjev, kamer in ostale merilne opreme;
  • idejna zasnova sistema za zajem, zbiranje, obdelavo in prikazovanje podatkov iz merilne opreme, ki bo predvidoma zasnovan na sodobnih tehnologijah megle in oblaka, ki nudijo podporo za sisteme interneta stvari (IoT).
  • Rezultati bodo omogočili nadgradnjo obstoječega izdelka (t.j. prikolice z LED prikazovalnikom), posledično povečanje njegove tržne vrednosti, vzporedno pa bo lahko na temelju idejne zasnove uporabniške aplikacije, ki bo eden od rezultatov projekta, razvit tudi nov produkt.       pkp1

 

pkp2

 

Logotipi_3