Tečaji in seminarji

SPRIČEVALA IN POOBLASTILA PO KONVENCIJI STCW

Pogoji za pristop k izpitu za pridobitev mednarodno priznanega spričevala in/ali pooblastila po konvenciji STCW 1995, ki so v slovenski zakonodaji določeni s pravilniki Republike Slovenije predvidevajo:

 

  1. izobraževanje iz vsebin za pridobitev spričeval in pooblastil, ki so zahtevani za poklicne pomorščake lahko izvaja le ustanova, ki je usposobljena za izvajanje izobraževanja pomorskih kadrov ter ima sprejete Standarde kakovosti izobraževanja in izdelan priznan program izobraževanja in usposabljanja;
  2. preverjanje znanja in usposobljenosti izvaja neodvisna komisija, ki jo imenuje država podpisnica konvencije in ne more biti ista kot izvajalka izobraževanja;
  3. prijava za izpit mora vsebovati potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju in usposabljanju, ki ga izda ustanova iz točke 1.;
  4. država izda spričevalo ali pooblastilo, ki je napisano v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsi omenjeni tečaji se izvajajo s pomočjo najsodobnejših simulatorjev (navigacijski ter strojni) ter s plovili, ki jih FPP oddaja tudi zunanjim uporabnikom.
 

SIMULATORJI IN TEČAJI

Simulatorji in tečaji za pomorščake (SLO)

 

TAN_6905    TAN_6906
 

Pravilnik o izvajanju tečajev

Pravilnik o izvajanju tečajev
 

KONTAKTI

Predstojnik oddelka za pomorstvo: izr. prof. dr. Peter Vidmar

Kontaktna oseba: dr. Andrej ANDROJNA ()
 

VRSTE TEČAJEV

Predstavitveni video