GMDSS GOC - osvežitev usposabljanja (5-letno obdobje)

GMDSS radijski operater s splošnim pooblastilom GOC - osvežitev usposabljanja (5-letno obdobje)

 

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Opis

 

Kategorija udeležencev usposabljanja: Častniki, člani posadke krovne službe in yachtmasterji, ki nimajo v zadnjem 5-letnem obdobju najmanj 12 mesecev plovbe.

 

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ko je prijavljenih vsaj 6 kandidatov za usposabljanje.

 

Trajanje usposabljanja za kandidate, ki so prejeli nezadovoljivo oceno (črna barva): 4 dni oz. 10 ur/dan, skupno 45 šolskih ur oz. 34 ur.

 

Trajanje usposabljanja za kandidate, ki so prejeli zadovoljivo oceno (rdeča barva): 2 dni oz. 10 ur/dan, skupno 25 šolskih ur oz. 19 ur.

 

Prijave na tečaj: course.stcw@fpp.uni-lj.si