Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Zdravstvena oskrba

Zdravstvena oskrba

 

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Opis

 

Namen: Usposabljanje je namenjeno pomorščakom, ki morajo zagotoviti zdravstveno oskrbo na ladji in je strukturirano v skladu z zahtevami Konvencije STCW Poglavje VI, oddelek A-VI/4, preglednica-VI/4-2 ter priporočil IMO vzorčnega programa 1.15 “ Zdravstvena oskrba”. Cilji: Cilj usposabljanja je kandidate usposobiti za zagotavljanje zdravstvene oskrbe na ladji, v skladu z oddelkom A-VI/4 Konvencije STCW. Pogoji: Za pristop k usposabljanju morajo pomorščaki imeti končano usposabljanje skladno z vzorčnim programom IMO 1.14 “ Nujna medicinska pomoč”. Potrdilo o usposabljanju: Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-VI/4-2 Konvencije STCW. Omejitve: Največje število udeležencev usposabljanja bo odvisno od razpoložljivosti predavateljev, opreme in naprav ter prostorov, ki so na voljo za izvajanje usposabljanja, vendar ne sme presegati 6 udeležencev na predavatelja za praktičen del usposabljanja in 12 udeležencev na predavatelja za predavanja in avdiovizualne predstavitve. Predavatelji: Predavatelji so usposobljeni za nalogo, ki je predmet usposabljanja in imajo ustrezno usposabljanje v učnih tehnikah in metodah usposabljanja (Konvencija STCW oddelek A - I/6). Asistent in predavatelj imata podobne izkušnje pri izvajanju nekaterih praktičnih vaj. Usposabljanje bo potekalo pod nadzorom usposobljenega zdravnika, kateremu bo pomagalo tudi drugo ustrezno usposobljeno medicinsko osebje in sicer:

Črt SEUŠEK,
dr.med. Nevija OJO (diplomirana medicinska sestra), 
Igor CRNIĆ (diplomirani zdravstvenik),
Martin Spacal, univ.dipl.psih.,
Darjan Jagnjič, kapitan dolge plovbe
 

Oprema, naprave, simulatorji in prostori 

Učilnice so opremljene z računalniško opremo, projektorjem, grafoskopom in tablo in/ali interaktivnimi tablami za poučevanje teorije predmeta in za skupinske razprave. Na voljo so tudi manjši prostori za praktično poučevanje. 

Praktični del usposabljanja se bo izvajal v prostorih Srednje šole Izola, lokacija Polje 41 (bivša Srednja zdravstvena šola), predavanja in avdiovizualne predstavitve ter praktični del modula Zdravstveni nasveti po radiu pa v prostorih UL FPP. 

Vrste prostorov: splošne predavalnice, specialne predavalnice, laboratoriji, delavnice, telovadnice, igrišča, knjižnice in čitalnice, prostori za študijske in obštudijske dejavnosti, sejni sobi, upravni prostori in kabineti predavateljev, drugi prostori (shrambe za učila, toaletni prostori….)

 

Prijave na: course.stcw@fpp.uni-lj.si