Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

UPORABA NAPRAV ZA SAMODEJNO RADARSKO VRISOVANJE (ARPA)

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Trajanje: 74 ur

 

Opis:

Namen tega usposabljanja je usposobiti kandidate za ustrezno samostojno uporabo radarja in ARPA naprave ter grafičnega radarskega vrisovanja v različnih situacijah izogibanja trčenju na morju. Usposabljanje je skladno s poglavjem А-I/12 in В-I/12 konvencije STCW, Resoluciji A.482 (XII) in A.483 (XII), ki jih je sprejel IMO leta 1981. Minimalne zahteve za usposabljanje najdemo v tabeli A-II/1 in A-II/2, STCW konvencije ter vzorčnem programu IMO 1.07 in 1.09.

 

Cilj usposabljanja je, da zna kandidat sam upravljati z ARPA radarjem, ustrezno oceniti navigacijsko situacijo glede na radarsko sliko in zmožnosti radarja; pozna in prepozna radarske napake; se zaveda radarskih omejitev in lastnosti, ki vplivajo na napačno interpretacijo radarske slike; zna uporabiti metodo grafičnega radarskega vrisovanja; uporablja ARPA radar pri identifikaciji nevarnih objektov ter načrtuje izogibanje trčenju v različnih razmerah; koordinira in izvaja iskanje in reševanje na morju.

 

Ni posebnih pogojev za pristop k usposabljanju. Ta tečaj je v namenjen kandidatom za pridobitev potrdila »Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje na operativni ravni (ARPA)«.

 

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja  določena v tabeli A-II/1 in A-II/2, Konvencije STCW.

 

Največje število udeležencev usposabljanja bo odvisno od razpoložljivosti predavateljev, opreme in naprav ter prostorov, ki so na voljo za izvajanje usposabljanja, vendar ne sme presegati 6 udeležencev na predavatelja za praktičen del usposabljanja in 12 udeležencev na predavatelja za predavanja in avdiovizualne  predstavitve. Praktičen del usposabljanje se izvaja tudi na navtičnih simulatorjih.

 

Predavatelji so usposobljeni za nalogo, ki je predmet usposabljanja in imajo ustrezno usposabljanje v učnih tehnikah in metodah usposabljanja (Konvencija STCW  oddelek A - I/6). Asistent in predavatelj imata podobne izkušnje pri izvajanju nekaterih praktičnih vaj.

 

·       Darjan Jagnjič, kap. d. pl.;

·       Rok Sorta, kap. d. pl.:

·       Doc. dr. Franc Dimc

·       mag. Marko Perkovič

·       Timothy Šuc;

 

Vsebina tečaja:

 

Okvirni program

Trajanje (v urah)

 

Znanje, razumevanje in strokovna usposobljenost

Predavanja

Praktične vaje na simulatorju

Demonstracija

Skupaj

1.

Uvod

0.5

-

0.5

1

2.

Splošna teorija in delovanje pomorskega radarskega sistema

11.5

-

1

12.5

3.

Priprava in delo z radarjem v skladu z navodili proizvajalca

3.5

3

1

7.5

4.

Radarsko grafično vrisovanje

6

3

2

11

5.

Uporaba radarja in ARPA za varnost navigacije

3

3

2.5

8.5

6.

Uporaba COLREG-72

4

8

0.5

12.5

7.

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

3

-

2

5

8.

Praktična uporaba

5

2

9

16

SKUPAJ

36.5

19

18.5

74

 

Prijave na tečaj: course.stcw@fpp.uni-lj.si