Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom ROC

GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom ROC

 

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Opis

1. Namen: Usposabljanje je namenjeno radijskim operaterjem za pridobitev omejenega pooblastila in je strukturirano v skladu z zahtevami Konvencije STCW, Aneks 4 v IMO Assembly resolution A.703(17) - Priporočila za usposabljanje radijskih operaterjev za pridobitev omejenega pooblastila (ROC). 

 

2. Cilji: Cilj usposabljanja je usposobiti kandidate za ustrezno upravljanje s komunikacijskimi napravami ter odgovorno radio-komunikacijo v izrednih dogodkih. Zaradi težav, ki jih povzročajo številni lažni klici v sili, je usposabljanje usmerjeno tudi v pridobivanje znanja in tehnik, ki preprečujejo nenamerno posredovanje lažnih klicev v sili ter procedure za ublažitev vpliva lažnih klicev v sili ter nenamernega oddajanja le teh. 


3. Pogoji: Okvir tega tečaja predvideva malo predhodnega znanja in prakse v radio komuniciranju, potrebno je pa praktično znanje angleščine, kot drugega jezika. Kandidat, ki želi opraviti usposabljanje in si pridobiti pooblastilo mora izpolnjevati zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil, Uredba o pooblastilih pomorščakov, priloga I, člen 11, (3.b). 


4. Potrdilo o usposabljanju: Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatu izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja, določena v tabeli A-IV/2 Konvencije STCW. 


5. Omejitve: Največje število udeležencev usposabljanja bo odvisno od razpoložljivosti predavateljev, opreme in naprav ter prostorov, ki so na voljo za izvajanje usposabljanja, vendar ne sme presegati 6 udeležencev na predavatelja za praktičen del usposabljanja in 12 udeležencev na predavatelja za predavanja in avdiovizualne predstavitve. 6. Predavatelji: Predavatelji so usposobljeni za nalogo, ki je predmet usposabljanja in imajo ustrezno usposabljanje v učnih tehnikah in metodah usposabljanja (Konvencija STCW oddelek A - I/6). Asistent in predavatelj imata podobne izkušnje pri izvajanju nekaterih praktičnih vaj.


Predavatelji, določeni za izvajanje praktičnega usposabljanja na simulatorju, imajo še veljavno pooblastilo za GMDSS radijskega operaterja s splošnim pooblastilom. Poleg tega, da imajo veliko izkušenj v pomorski radijski komunikaciji, vključno z GMDSS, imajo vsi dobro, splošno znanje o ladjah, varnosti na morju ter iskanju in reševanju na morju.

 • dr. Andrej ANDROJNA
 • dr. Tanja BRCKO
 • Darjan JAGNJIČ, kapitan dolge plovbe
 • Rok SORTA, kapitan dolge plovbe
 • mag. Valter SUBAN, kapitan dolge plovbe
 • mag. Marko PERKOVIČ
 • Timothy ŠUC
 • izr.prof.dr.Violeta JURKOVIČ
 • dr. Blaž LUIN
 • doc.dr. Franc DIMC
 • izr.prof. dr.Peter VIDMAR

7. Oprema, naprave in prostori: Učilnice so opremljene z računalniško opremo, projektorjem, grafoskopom in tablo in/ali interaktivnimi tablami za poučevanje teorije predmeta in za skupinske razprave. Na voljo so tudi manjši prostori za praktično poučevanje. Vrste prostorov: splošne predavalnice, specialne predavalnice, laboratoriji, delavnice, telovadnice, igrišča, knjižnice in čitalnice, prostori za študijske in obštudijske dejavnosti, sejni sobi, upravni prostori in kabineti predavateljev, drugi prostori (shrambe za učila, toaletni prostori….). 


Praktični del usposabljanja se izvaja v prostoru Navtični simulator, s katerim razpolagata Fakulteta za pomorstvo in promet ter Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. 


Za praktično usposabljanje imamo Transas GMDSS simulator TGS 5000, ki ima 13 med seboj povezanih postaj. Inštruktor pripravi nalogo, razvrsti postaje bodisi v eno področje ali pa v pare ter poda navodilo za izvajanje komunikacij. Ena postaja vsebuje tudi realno konzolo z VHF/HF/MF napravami in sistemom napajanja postaj. 


Štiri postaje so opremljene z zasloni občutljivimi na dotik. S tem se omogoči upravljanje s postajami preko prstnega dotika s čimer se proces uporabe naprav približa realnosti. Vse postaje vsebujejo realne slušalke in ozvočenje. V sistemu najdemo praktično najsodobnejše komunikacijske naprave vključno s satelitskim terminalskim sistemom FLEET 77, ki omogoča tudi enostavno komuniciranje preko e-mail vmesnika. Vsaka postaja ima tudi svoj radar in enostavno ladijsko upravljalno konzolo, s čimer se lahko tudi ločeno od navigacijskega mostu izvaja poenostavljeno iskanje in reševanje na morju.

 

Prijave na tečaj: course.stcw@fpp.uni-lj.si