Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Trajanje: 30

 

Število razpisanih mest: 10

 

 

Opis:

Namen: Usposabljanje je namenjeno pomorščakom, ki morajo zagotavljati nujno medicinsko pomoč na ladji in je strukturirano v skladu z zahtevami Konvencije STCW Poglavje VI, oddelek A-VI/4, preglednica-VI/4-1 ter vzorčnim programom IMO 1.14 “Nujna Medicinska pomoč”. 

 

Cilji: Cilj usposabljanja je kandidate usposobiti za zagotavljanje nujne medicinske pomoči na ladji, v skladu z oddelkom A-VI/4 Konvencije STCW. 

 

Pogoji: Za pristop k usposabljanju morajo pomorščaki imeti končano usposabljanje skladno z vzorčnim programom IMO 1.13 “Osnove prve pomoči” ali so dosegli podoben nivo znanja iz osnove prve pomoči. 

 

Potrdilo o usposabljanju: Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-VI/4-1 Konvencije STCW. 

 

Omejitve: Največje število udeležencev usposabljanja bo odvisno od razpoložljivosti predavateljev, opreme in naprav ter prostorov, ki so na voljo za izvajanje usposabljanja, vendar ne sme presegati 6 udeležencev na predavatelja za praktičen del usposabljanja in 12 udeležencev na predavatelja za predavanja in avdiovizualne predstavitve. 

 

Predavatelji: Predavatelji so usposobljeni za nalogo, ki je predmet usposabljanja in imajo ustrezno usposabljanje v učnih tehnikah in metodah usposabljanja (Konvencija STCW oddelek A - I/6). Asistent in predavatelj imata podobne izkušnje pri izvajanju nekaterih praktičnih vaj. 

 

Usposabljanje bo potekalo pod nadzorom usposobljenega zdravnika, kateremu bo pomagalo tudi drugo ustrezno usposobljeno medicinsko osebje in sicer:

  • Črt SEUŠEK,
  • dr.med. Nevija OJO (diplomirana medicinska sestra)
  • Igor CRNIĆ (diplomirani zdravstvenik)
  • Martin Spacal, univ.dipl.psih. 
  • Darjan JAGNJIČ, kap.d.pl.

 

Oprema, naprave in prostori: Učilnice so opremljene z računalniško opremo, projektorjem, grafoskopom in tablo in/ali interaktivnimi tablami za poučevanje teorije predmeta in za skupinske razprave. Na voljo so tudi manjši prostori za praktično poučevanje. 

 

Praktični del usposabljanja se bo izvajal v prostorih Srednje šole Izola, lokacija Polje 41 (bivša srednja zdravstvena šola), predavanja in avdiovizualne predstavitve ter modul zdravstveni nasveti po radiu pa v prostorih UL FPP. 

 

Vrste prostorov: splošne predavalnice, specialne predavalnice, laboratoriji, delavnice, telovadnice, igrišča, knjižnice in čitalnice, prostori za študijske in obštudijske dejavnosti, sejni sobi, upravni prostori in kabineti predavateljev, drugi prostori (shrambe za učila, toaletni prostori….) 

 

Prijave na: course.stcw@fpp.uni-lj.si