Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni

VODENJE IN UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV NA VODSTVENI RAVNI

Koordinator: dr. Andrej Androjna

 

Trajanje: 50 ur

 

Opis:

Namen

Usposabljanje je namenjeno pomorščakom, ki opravljajo vodstvena dela na ladji. Na koncu tega tečaja bodo udeleženci bili sposobni: razumeti in uporabiti pomembne komponente človeških lastnosti za delo na ladji; razumeti in uporabiti načela in veščine za upravljanje, vodenje in izvajanje timskega dela; uporabiti načela in postopke v donašanju odločitev; razviti določeno znanje za ravnanje v primerih konfliktnega upravljanja in medsebojnega sodelovanja; izboljšati lastne vodstvene pristope.  

 

Cilji

Cilj usposabljanja je udeležence usposobiti v skladu z zahtevami 2010 Manila spremembami konvencije STCW (v nadaljevanju Konvencije STCW), izrecno s Poglavji II in III, oddelek A-II/2, A-III/2, A-III/3 (Poveljnik, 1.č. krova, 1.strojnik, 2.strojnik) ter vzorčnim programom IMO 1.39 “Vodstveno in timsko delo” glede na: načine vodenja, vodenje in upravljanje; medkulturno komunikacijo, običaje in obnašanje različnih narodnosti; ocenjevanje posadke; timsko delo, poslanstvo, postavitev ciljev in ocenjevanje; komuniciranje in motiviranje; konfliktno upravljanje, strategijo za reševanje in ravnaje v konfliktnih situacijah.  

 

Pogoji

Za pristop k usposabljanju morajo udeleženci imeti spričevalo oziroma pooblastilo za vodstveno raven, STCW A-II/2, A-III/2, A-III/3 skladno z vzorčnim programom IMO 1.39 “Vodstveno in timsko delo”.  

 

Potrdilo o usposabljanju

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja določena v tabeli A-II/2, A-III/2, A-III/3 Konvencije STCW.  

 

Omejitve Največje število udeležencev usposabljanja ne sme presegati 10 udeležencev za predavanja, avdiovizualne predstavitve in aktivnosti na simulatorjih.

 


Oprema, naprave in prostori

Učilnice so opremljene z računalniško opremo, projektorjem, grafoskopom in tablo in/ali interaktivnimi tablami za poučevanje teorije predmeta in za skupinske razprave. Na voljo je tudi navigacijski in strojni simulator za praktično poučevanje in analiziranje dogodkov. 

 

Predavatelji

Predavatelji so usposobljeni za nalogo, ki je predmet usposabljanja in imajo ustrezno usposabljanje v učnih tehnikah in metodah usposabljanja (Konvencija STCW oddelek A - I/6). Asistent in predavatelj imata podobne izkušnje pri izvajanju nekaterih praktičnih vaj.

 

Usposabljanje bo potekalo pod nadzorom usposobljenega kapitana dolge plovbe z dolgoletnimi opravljanjem del na vodstveni ravni v svojstvu poveljnika čezoceank, kateremu bo pomagalo tudi drugo ustrezno usposobljeno osebje in sicer:  

 

  • Darjan JAGNJIČ, kap.d.pl.
  • Martin Spacal, univ. dipl. psih.

 

Vsebina tečaja:

 

Program izobraževanja in usposabljanja

Trajanje v urah

 

Znanje, razumevanje in strokovna usposobljenost

Predavanja in predstavitve

Praktični del na simulatorjih

1.

Upravljanje z osebjem, organizacija in usposabljanje na ladji

16.0

 

2.

Povezane mednarodne pomorske konvencije in nacionalne zakonodaje

 

Kodeks ISM

Konvencija STCW

Konvencija o pomorskem delovnem pravu (MLC)

4.0

-

3.

Naloga in upravljanje delovne obremenitve (8 ur)

8.0

-

4.

Učinkovito upravljanje in vodenje virov

5

5

5.

Tehnike odločanja

4

3

6.

Razvoj, izvajanje in nadzor nad standardnimi operativnimi postopki

1

-

 

Skupaj

42.0

8.0

 

Skupaj uposabljanje

50

 

Prijave na tečaj: course.stcw@fpp.uni-lj.si