Dogodki in obvestila

FPP pristopila v združenje SEESARI

14.10.2019

 

Fakulteta za pomorstvo in promet je pristopila k združenju SEESARI (South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation). S podpisom ustanovnega akta združenja smo del mednarodne Iniciative za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic Jugovzhodne Evrope.

 

Glavni cilj iniciative je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter prepoznavanje inovativnih rešitev in projektov, ki prispevajo k podpori in razvoju železnic in transporta v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu in prometnemu sistemu. Iniciativa 

SEESARI je bila ustanovljena leta 2016 na pobudo Prometnega instituta Slovenskih železnic, Srbskih železnic ter Mednarodne železniške zveze (UIC).  V iniciativo SEESARI so vključeni železniški prevozniki, upravljavci infrastrukture, univerze, raziskovalne organizacije, tehnološka podjetja, finančne  institucije s področja JV Evrope in širše.

Iniciativa šteje že preko 60 članov iz 15 držav. SEESARI ima namreč podporo ter sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami, kot so Mednarodna  železniška zveza (UIC), kjer je bila vzpostavljena posebna delovna skupina SEESARI je JV Evropo. SEESARI je podpisal tudi sporazum o skupnem sodelovanju na iniciativi SHIFT2RAIL, ki vključuje sodelovanje pri kreiranju aktivnostih ter programih raziskav in inovacij v EU na področju prometa in  železnic v prihodnje. SEESARI ime podporo tudi s strani Skupnosti evropskih železnic (CER) ter evropske komisarke za Mobilnost in promet.

Glavne prioritete SEESARI so: razvoj hitrih železniških prog v JV Evropi, integracija javnega potniškega prevoza, oživitev regionalnih železniških prog in  storitev, modernizacija železniških voznih sredstev, interoperabilnost in tehnični standardi, človeški viri in razvoj znanja na področju železnic ter mednarodno sodelovanje na področju tovornega prometa.  

Podpis pristopa v SEESARI 1Podpis pristopa v SEESARI