Dogodki in obvestila

Študenstki referat - odprt ob sredah med 08.00 in 11:00 uro

18.05.2020

 

Spoštovane študentke in

Spoštovani študenti,

 

v skladu s sprejetim sklepom rektorja UL z dne 14.05.2020 bomo na predlog tajnika ob upoštevanju pogojev iz tretjega odstavka 2. točke sklepa, ki se nanašajo na zagotavljanje pogojev z ukrepi za preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanja varnosti pred okužbo in postopnim prehajanjem na redno delo s fizično prisotnostjo zaposlenih, organizirali delo zaposlenih v strokovnih službah do 31.05.2020 na sledeči način:

-          Dekanat in FRS  – prisotnost zaposlenih ob torkih in četrtkih med 08. in 11. uro.

-          Referat – prisotnost obeh zaposlenih ob sredah med 08. in 11. uro.

-          Kadrovska služba – prisotnost ob sredah med 10. in 14. uro.

-          Tehnična služba – računalničarja – stalna dosegljivost in prisotnost po potrebi in dogovoru s posameznih tehničnim sodelavcem.

 

Za vsa morebitna dodatna pojasnila je na voljo tajnik fakultete.

 

Z lepimi pozdravi,

 

Izr.prof.dr. Peter Vidmar

dekan