Dogodki in obvestila

ERASMUS+ naknadni razpis - mobilnost študentov z namenom študija

04.09.2020

 

erasmus+

Služba UL za mednarodno sodelovanje in izmenjave zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2020/2021.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo zaključnih del), namesto na  FPP opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima FPP podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov.

 

Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo na institucije, katerih programi so skladni z njihovim študijskim programom in predmetnikom.

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

 

Razpisna dokumentacija bolj podrobno določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa

 

PRIJAVA:

Študent, ki se želi prijaviti za opravljanje študijske izmenjave, mora v sistemu VIS izpolnit spletno prijavnico in priložiti motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 9. oktober 2020 do 24:00. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

 

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo v času uradnih ur v Mednarodni pisarni ali po elektronski pošti international@fpp.uni-lj.si.