Dogodki in obvestila

Razpis AEN (Avstralija), MAUI (ZDA) IN REARI-RJ (Brazilija)

27.01.2021

 

Photo by-porapak-apichodilokUniverza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na petih institucijah v Avstraliji za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra (2 mesti).

 

Semester 2 : julij do december 2021
Semester 1 : februar do junij 2022

 

Izbrani študenti so opravičeni le plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja, so obveznost izbranih študentov.

 

Razpis objavljen tudi na spletni strani UL.

 

Popolne vloge zbira Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: intern.office@uni-lj.si, najkasneje do vključno 10. 2. 2021, ne glede na način dostave. Nepopolnih vlog in vlog prispelih po 10.2.2021, ne bodo upoštevali.

 

Kopijo prijave je potrebno posredovati tudi mednarodni pisarni UL FPP na elektronski naslov international@fpp.uni-lj.si 

 

Več informacij o institucijah in prijavnica: