Dogodki in obvestila

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE IN KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV

13.09.2021

 

Ta razpis je še vedno odprt, rok je 30.9. za FPP je zanimivo predvsem področje B2;

 

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

 

Več o tem na: https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/

 

 

Tudi projekt krepitev človeških virov je še odprt

 

Več o tem na: https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/

 

 

p.s.

v okviru razpisov Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov<https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje/>  in Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje<https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje/>, Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 z rokom oddaje prijav 30. september 2021, potrebno v uradnih obrazcih za prijave vnesti tudi podatke o državnih pomočeh oz. sredstvih »de minimis«.