Dogodki in obvestila

VABILO_Hibriden študij - študentom prijazen študij?

22.12.2021

 

Dragi/a študent/ka.

 

Konec preteklega študijskega leta smo  v okviru Društva študentov invalidov Slovenije izvedli anketo med študenti s statusom posebnih potreb o vaših izkušnjah s študijem v času epidemije ter željami za prihodnost.

 

Povzetki ankete so dostopni na spletni strani Društva študentov invalidov Slovenije pod Povzetki ankete - študij na daljavo in študij prihodnosti.

 

Na podlagi rezultatov ankete ugotavljamo, da bi bil za marsikaterega študenta s posebnimi potrebami morda dobra rešitev hibriden študij, kot kombinacija študija na daljavo in študija na fakulteti.

 

Ker bi na društvu želeli s strani študentov pridobiti dodatno mnenje o priložnostih ali morda slabostih, ki jih prinaša hibriden študij, te vabimo, da:

Tvoje sodelovanje (preko vprašalnika oziroma na srečanju) je za nas izredno pomembno, saj naše delo temelji na potrebah študentov, zato so informacije, ki jih bomo prejeli s strani študentov ključne za naša nadaljnja prizadevanja pri podpori študentom pri študiju.

 

V kolikor bi se srečanja želel/a udeležiti, pa sta datum in ura neustrezna, svoj interes za udeležbo javi na nina@dsis-drustvo.si.

 

 

Hvala in lep pozdrav,

Nina Knaus
strokovna sodelavka

Društvo študentov invalidov Slovenije
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana


T: + 386 1 565 33 52
info@dsis-drustvo.si
www.dsis-drustvo.si

 

Capture