Dogodki in obvestila

RAZPIS začetka kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov članov Senata, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za kakovost študija in Upravnega odbora Fakultete za pomorstvo in promet

23.11.2022

 

V skladu s 16. in 17. členom Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani ter na podlagi veljavnih Pravil FPP izdajam dne 23.11.2022 naslednji RAZPIS začetka kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov članov Senata, Akademskega zbora, Komisije za študijske zadeve, Komisije za kakovost študija in Upravnega odbora Fakultete za pomorstvo in promet.

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev, torej 24.11.2021 in se izteče 31.11.2022 ob 23:59.

 

Več informacij lahko najdete v priloženi datoteki in obrazcu.

 

Lovro Brejc

Predsednik ŠS UL FPP