Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

Javni razpis Erasmus+ za zbiranje kandidatov za dolgoročne mobilnosti študentov z namenom študija v študijskem letu 23/24

05.01.2023

 

Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizične/kombinirane dolgoročne mobilnosti študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2023-2024

pexels-andrea-piacquadio-3769138 small

Služba za mednarodno sodelovanje UL zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2023/24. 

 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija, namesto na FPP opravi na partnerski  instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste, s katerimi ima FPP podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

- izboljšanje učnih kompetenc,

- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,

- povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,

- povečanje samozavesti in samospoštovanja,

- izboljšanje znanja tujih jezikov,

- povečanje medkulturne zavesti,

- aktivnejše sodelovanje v družbi,

- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter

- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

 

Pred prijavo je potrebno pozorno prebrati razpisno dokumentacijo, ki podrobneje določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa.

 

POSTOPEK PRIJAVE

Spletno prijavnico in motivacijsko pismo v angleškem jeziku je potrebno oddati  v sistemu VIS

ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Rok za oddajo vlog je 20. januar 2023 do 24:00.

Priporočamo, da si že pred izpolnjevanjem prijave pripravite vso potrebno dokumentacijo, da seja ne poteče pred oddajo prijave, saj boste v tem primeru izgubili vnešene informacije in boste morali postopek pričeti od začetka. 

SELEKCIJSKI POSTOPEK

Selekcijski postopek prijavljenih študentov in študentk vključuje rangiranje prijavljenih študentov in študentk glede na seštevek povprečne ocene študija in ocene motivacijskega pisma oddanega ob prijavi. Motivacijska pisna se ocenijo v Mednarodni pisarni.

NAVODILA ZA IZBOR UNIVERZE

Študenti in študentke se lahko prijavijo samo na tiste univerze, na katerih je študijski program vsaj v polovici skalden s študijskim programom semestra na FPP, v katerem bodo na izmenjavi.

 

Izbirate lahko tudi med partnerskimi univerzami mreže VIU in združenja evropskih univerz EUTOPIA.

 

Zaradi prehodnega obdobja na novi program Erasmus+ in s tem povezanim podpisovanjem medinstitucionalnih pogodb, si pridružujemo pravico k morebitnemu pozivu za spremembo izbrane univerze.

 

Razpis Erasmus+ SMS

 

Fotografija: Andrea Piacquadio