Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

UL MSCA krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in RO

06.02.2023

 

Spoštovani,

 

Obveščamo vas, da bo 14.2.2023 ob 10.00 uri ARRS organizirala informativni dan za namen predstavitve vsebine Javnega poziva za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.

 

Informativni dan bo potekal na platformi Zoom.

 

Prijave za udeležbo ARRS sprejema od 6. 2. 2023 do 13. 2. 2023 do 12.00 oziroma do zapolnitve mest.

 

Cilj razpisa je krepitev mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev v okviru razpisov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa Marie Sklodowska Curie individualne oz. podoktorske štipendije (MSCA IF/PF).

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA

Do financiranja bodo v skladu s pogoji v javnem pozivu upravičeni tisti, ki so se od vključno leta 2019 naprej prijavili na razpise Evropske komisije za MSCA IF ali PF in so prejeli od 70% in več evalvacijskih točk in niso bili financirani.

SKLOP A sestavljata dve dejavnosti:

  1. dejavnost mobilnosti: raziskovalna dejavnost v trajanju do dveh (2) let na gostiteljski raziskovalni organizaciji in
  2. dejavnost reintegracije: raziskovalna dejavnost v trajanju od najmanj štiri (4) mesece do (1) eno leto v raziskovalni organizaciji

Skupno trajanje mobilnosti in reintegracije je do največ treh let in najpozneje do vključno 30.6.2026.

 

SKLOP B – REINTEGRACIJA

Do financiranja bodo v skladu s pogoji v javnem pozivu upravičeni tisti, ki so se od vključno leta 2019 naprej prijavili na razpise Evropske komisije za MSCA IF ali PF ter bili izbrani in financirani ter bodo najpozneje do vključno 1.1.2026 sklenili pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem.

Skupno trajanje sofinanciranja reintegracije je najmanj štiri mesece do največ dveh let in najpozneje do vključno 30.6.2026.

 

 

Rok za oddajo prijave je od objave javnega poziva do porabe razpoložljivih sredstev, zato je zgodnja prijava priporočljiva. Oddaja prijave pa je možna najpozneje do;

Sklop A – do vključno 30.6.2024

Sklop B – do vključno 31.10.2025

 

Javni poziv je dobra priložnost za članice UL, da odlične podoktorske raziskovalce vključite v vaše raziskovalno okolje. Vljudno vas prosimo, da informacijo delite med raziskovalce in pedagoge na vaši članici ter preverite glede morebitne zainteresiranosti za zaposlitev kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje. V prilogi pošiljamo seznama ID-jev uspešnih in dobrih prijav na razpise MSCA IF in PF po posameznih letih, ki so upravičeni do financiranje. Podatke je pridobil NKT na MIZŠ dr. Stojan Sorčan in se nanašajo na prijavitelje iz Slovenije (»Appl Researcher Country Nationality Country Code«).  Iz podatkov žal ne morete razbrati imena in priimka raziskovalk in raziskovalcev, vendar upamo, da vam bodo vseeno koristili pri pridobivanju kandidatk in kandidatov za navedeni poziv.