Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Dogodki in obvestila

VOLITVE V ŠS UL FPP ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

14.11.2023

 

4. OBVESTILO/ Dne: 14. 11. 2023/ Poročilo o poteku volitev v Študentski svet UL FPP:

 

Poročilo o poteku volitev v Študentski svet UL FPP

 

***

3. OBVESTILO/ Dne: 6. 11. 2023/ VABILO NA VOLITVE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024:

 

Drage študentke in študenti,

 

Vabimo vas k oddaji vašega e-glasu preko aplikacije Simply Voting (klik) v ponedeljek, 13. 11. 2023 med 09.00 in 16.00 uro.

 

V skladu z Razpisom volitev v študentski svet UL FPP z dne 19. 10. 2023, lahko izbirate med naslednjimi kandidati, in sicer med:

 1. Babić Nina,
 2. Bric Alen Podunavac,
 3. Gulič Žan,
 4. Habjan Nuša,
 5. Halec Makovec Zara,
 6. Hawlina Janez,
 7. Kocuvan Žan,
 8. Kozic Lea,
 9. Luskovec Žiga,
 10. Mohar Tim,

ki so razporejeni po kandidatni listi (abecedni vrstni red - priimek in ime kandidata).

 

Način glasovanja:

Glasuje se za vseh 10 kandidatov. Glasovnica je veljavna, če se glasuje vsaj za enega kandidata.

Za kandidata glasujete tako, da izberete in obkljukate okence pred imenom in priimkom kandidata.

Svoj glas oddate s klikom na zeleni gumb "Nadaljuj".

 

Z lepimi pozdravi,

red. prof. dr. Peter Vidmar

dekan

***

2. OBVESTILO/ Dne: 6. 11. 2023/ POTRDITEV KANDIDATUR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024:

***

1. OBVESTILO/ Dne: 24. 10. 2023/ RAZPIS VOLITEV V ŠS UL FPP ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024:

 

 

Drage študentke in študenti,

 

obveščam vas, da je z današnjim dnem javno objavljen razpis volitev v študentski svet UL FPP za študijsko leto 2023/2024. Študentski svet UL FPP (ŠS UL FPP) sestavljajo po en predstavnik posameznega letnika rednih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, en predstavnik vseh absolventov in en predstavnik vseh izrednih študentov (18 članov). Za člana ŠS UL FPP lahko kandidira vsak študent  UL FPP, ki ima v tem študijskem letu status študenta.

 

Če kandidatov za posamezen letnik ni, preostala mesta, do zapolnitve osemnajstih mest zapolnijo kandidati z največjim številom glasov ne glede na letnik.

 

Člani volilnega odbora za izvedbo volitev ŠS UL FPP so imenovani s sklepom o začetku postopka volitev z dne 16. 10. 2023. 

 

Volilni odbor sestavljajo:

 1. Tilen Brodnik,
 2. Sergej Štrafela in
 3. Lovro Veber.

 

Z dnem 24. 10. 2023 se objavi razpis volitev v ŠS UL FPP na oglasnih deskah in na spletni strani fakultete.

 

Rok za vlaganje kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa za volitve, torej 25. 10. 2023 in se izteče 7. dan, ki je praznik, zato se rok izteče 2. 11. 2023 (8. člen Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani).

 

Kandidature se oddajo na obrazcu, ki je sestavni del razpisa volitev.

 

Volitve v ŠS UL FPP se izvedejo elektronsko preko aplikacije Simply Voting, v ponedeljek, 13. 11. 2023 med 09.00 in 16.00 uro. 

Na dan volitev je vsa volilna agitacija  prepovedana. 

 

V nadaljevanju objavljamo:

 1. Sklep dekana o začetku postopka volitev
 2. Razpis volitev v ŠS UL FPP
 3. Obrazec za kandidaturo
 4. Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani
 5. Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe fakultete za pomorstvo in promet

 

Z lepimi pozdravi,

 

prof. dr. Peter Vidmar

            dekan