Vodstvo

Dekan

izr. prof. dr. Peter VIDMAR

Kontakti

E:

T: 05 6767 250

Prodekan za raziskovalno in razvojno delo

doc. dr. Marko PERKOVIČ

Kontakti

E:

T: 05 6767 290

Prodekan za študijske zadeve

doc. dr. Franc DIMC

Kontakti

E:

T: 05 6767 207, +386

Tajnik fakultete

Robert BRSA

Kontakti

E:

T: 05 6767 110