Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Vodstvo

Dekan

prof. dr. Peter VIDMAR

Kontakti

E:

T: 05 6767 250

Prodekan za raziskovalno in razvojno delo

doc. dr. Marko PERKOVIČ

Kontakti

E:

T: 05 6767 290

Prodekanja za študijske zadeve

izr. prof. dr. Marina ZANNE

Kontakti

E:

T: 05 6767 211

Tajnik fakultete

Robert BRSA

Kontakti

E:

T: 05 6767 110