Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Transportni sistemi v pomorstvu


Učni načrt

•    pojmovne razmejitve transporta, prometa in pomorstva,
•    sistemska analiza prometnega sistema in njegovih podsistemov: pomorskega, železniškega, cestnega, zračnega, cevovodnega, in drugih oblik transporta,
•    medsebojno povezovanje prometnih panog katerega cilj je organizacija hitrega, učinkovitega, varnega in okolju prijaznega prevoza,
•    pomorski podsistem in njegove karakteristike,
•    transportne tehnologije v pomorstvu,
•    pretovorna oprema v pristaniščih in terminalih,
•    postopki ob prihodu ladje v pristanišče,
•    eksploatacija pristanišč in terminalov,
•    tendence razvoja pristanišč in terminalov.

Več...

Cilji in kompetence

Program predmeta je spoznavanje osnovnih značilnosti transportnih sistemov v pomorstvu. Cilj predmeta je spoznati in razumeti osnovne značilnosti in načela delovanja pomorskih sistemov, zlasti pa pristaniškega sistema. Spoznajo se z delom na posameznih terminalih, z delom pomorskega agenta in ostalimi sodelujočimi akterji pri prihodu ladje v pristanišče.
Študenti se seznanijo s temeljnimi definicijami in pogoji za izgradnjo in delovanje pristanišč in terminalov.


Temeljna literatura

1.    Twrdy E.: Transportni sistemi, skripta predavanj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož


Izvajalci

Predavanja