Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Astronomska navigacija


Učni načrt

Predmet astronomske navigacije zajema opise in razumevanje astronomskih pojmov za potrebe navigacije. Delitev vsebine zajema:

Osnove sferna trigonometrija: Sferni trikotnik; Sferne koordinate; Razlika med sfero, WGS-84 elipsoidom in Geoidom ter preslikave med koordinatami; Sinusni izrek; Kosinusni izrek; Lastnosti sfernih trikotnikov; Napier-ova pravila. Primeri: velika krožnica in paralel.

Planiranje potovanja: Cilindrična in Merkatorjeva projekcija; Plovba po loksodromi; Plovba po ortodromi; Mešana plovba; Izdelava plana potovanja. Določitev optimalne poti z uporabo meteo-oceanskih poročil. Uporaba ECDIS sistema za planiranje potovanja.

Astronomska navigacija - Osnove: Koordinatni sistemi: mestni in astronomski; Teorija časa: določitev časa in časovni pasovi, časovna enačba, časovni kot; Višina nebesnega telesa in popravki; Sekstant; Navtični almanah.

Astronomska navigacija – Določitev položaja: Identifikacija zvezd; Metode določanja astronomskega položaja; Metoda Marcq St.Hilaire; Določanja astronomskega položaja gibajoče se ladje; Določanje geografske širine in dolžine s pomočjo severnice, ex-meridian metoda, časovna metoda; Določanje vzhoda in zahoda nebesnih teles; Metoda korekcije deviacije ladijskih kompasov s pomočjo astronomskih teles. Uporaba ECDIS sistema za vris astronomskega položaja.

Astronomska navigacija – Napredne metode: Računsko določanje položaja; Uporaba računalnikov in pametnih telefonov v astronomski navigaciji; Praktične vaje z uporabo zvezdnih kart, daljnogledov in teleskopa za orientacijo na nebu;

 

Program je podvržen vsebinam STCW, tako zajema v celoti vsebine iz vzorčnega programa 7.03:

ASTRONOMSKA NAVIGACIJA:

 • sončni sistem;
 • nebesna sfera in nebesni koordinatni sistem;
 • časovni kot;
 • dnevno gibanje in koordinatni sistem horizonta;
 • sekstant in popravek višine;
 • amplituda;
 • čas in enačba časa;
 • navtični almanah;
 • določanje geografske širine z merjenjem višine nebesnega telesa v meridijanu;
 • opazovanje polarne zvezde;
 • določanje položaja.

 

in Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

NAČRTOVANJE POTOVANJA IN NAVIGACIJA V VSEH RAZMERAH:

 • Načrtovanje potovanja v vseh razmerah, s sprejetimi metodami vrisanih oceanskih poti.

DOLOČANJE POLOŽAJA V VSEH POGOJIH:

Astronomska navigacija.

Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s strokovnim znanjem in odgovornostmi  glede  osnovnih zahtev vodenja oceanske navigacije. Razumevanje osnovnih pojmov in elementov vodenja ladje z vidika različnih metod astronomskega pozicioniranja.

Študenti morajo na koncu predmeta samostojno voditi oceansko navigacijo v vseh pogojih.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. T. Cunliffe; Celestial navigation; Willey, 2010
 2. B. Hofmann-Wellenhof, K. Legat, M. Wieser; Navigation – Principles of positioning and gudance; Springer, 2003
 3. W.F.Schmidt; Astronomische navigation; Springer, 1996
 4. F.Avsec, M.Prosen; Astronomija; DMFA, 2006

Izvajalci

Predavanja