Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Vodenje navigacijske straže


Učni načrt

Skladno z STCW zahtevami:

ECDIS (IMO vzorčni tečaj 1.27):

1. Uvod in elementi ECDIS-a

Predstavitev, Namen ECDIS-a, Pomen za navigacijo, Pravilna in nepravilna raba ECDIS-a, Zagon in zaustavitev naprave sistema ter struktura, Položaj ladje, Viri položajev ladje, Osnovna navigacija, Vektorji kurza in zanosa, Razumevanje podatkov na karti, Zanesljivost in točnost kart, Organizacija kart.

Vaja 1; osnovna navigacija na odprtem morju

2. Plovba z ECDIS-om

Senzorji in viri informacij, Nastavitev senzorjev, Izbira kart, Informacije na kartah, Osnovne nastavitve strojne opreme ter alarmov, Nastavitev meril na kartah, Delo s plastnicami, Sistemski in položajni alarmi, Alarmi globin in delo s konturami.

Vaja 2; obalna navigacija z osnovnimi nastavitvami na karti

3. Planiranje in nadzor plovbne poti

Manevrske lastnosti ladje, Priprava plovne poti s tabelaričnim vnosom, Priprava plovne poti z delom na karti, Nastavitve alarmov za plovno pot, Pregled plana, Dodatne navigacijske informacije, Urnik potovanja, računanje ETA in določanje hitrosti za željen ETA, Uporaba posebnih kart (user charts).

Vaja 3; obalna navigacija in napredne nastavitve pri plovbi v omejenih področjih

4. Plotiranje in delo s kartami

ARPA in radar prikaz na ECDIS-u, AIS prikaz in funkcionalnost, Izbira in instalacija kart, Popravljanje kart, Ponovni zagon sistema, Arhiviranje podatkov.

Vaja 4; navigacija v utesnjenih področjih

5. Odgovornost in evalvacija

Odgovornost – ponovitev COLREG, SOLAS, IHO, STCW, IMO, ISM, Koncept učinkovite navigacije ter omejitve pri delu z ECDIS-om

Pisni/ustni test - evalvacija

Praktični test na simulatorju - evalvacija

POMORSKA METEOROLOGIJA

Meteorološka navigacija: Sestav in parametri atmosfere (tlak, temperatura, vlažnost, veter). Cikloni in anticikloni. Sestav, način, vzroki in posledice atmosferske cirkulacije. Spremembe stanja v prosti atmosferi. Dinamika vodnih mas (valovanje, vzroki valovanja, dimenzije valov, morski tokovi). Posebni pojavi (megla, led, abnormalni valovi). Sistem vremenskih informacij, uporaba in razlaga. Kodirana vremenska poročila.

Tropski cikloni: Značilnosti tropskih ciklonov. Letni časi in področja pojavov tropskih ciklonov. Navigacija na področjih izven vpliva tropskega ciklona. Navigacija v področju tropskega ciklona. Navigacija v srcu tropskega ciklona.

Parametri optimalnega načrtovanja plovbe upoštevajoč vremenske razmere: Uporaba dolgo ročne vremenske napovedi. Uporaba informacij o možnostih pojave ledu in napovedi velikih valov. Načrtovanje oceanske plovne poti. Načrtovanje plovne poti v polarnem področju.

Vsebina po vzorčnem programu 7.03:

 • OBALNA NAVIGACIJA
 • Vaje na pomorski karti
 • Izpolnjevanje ladijskega dnevnika
 • METEOROLOGIJA
 • Ladijski meteorološki instrumenti
 • Sestava in fizikalne lastnosti atmosfere
 • Atmosferski tlak
 • Veter
 • Oblaki in padavine
 • Vidljivost
 • Veter in tlačni sistem na oceanu
 • Struktura ciklona
 • Anticikloni ter ostali tlačni sistemi
 • Pomorska meteorološka služba
 • Spremljanje in javljanje vremenskih opazovanj
 • Napovedovanje vremena
 • POZNAVANJE PRAVIL IZOGIBANJA TRČENJU NA MORJU
 • Vsebina, uporaba in namen Mednarodnih pravil izogibanja trčenju na morju (COLREG, 1972)
 • NAČELA NAVIGACIJSKE STRAŽE
 • V navigaciji
 • V pristanišču
 • UPORABA PLOVNIH POTI
 • Vremenske plovne poti
 • Uporaba plovnih poti v skladu z odločbami o ladijskih plovnih poteh
 • TEHNIKE SLEPE PILOTAŽE
 • Navigacijske tehnike za varno navigacijo v slabi vidljivosti
 • JAVLJANJE V SKLADU S SPLOŠNIMI NAČELI LADIJSKEGA SISTEMA JAVLJANJA IN POSTOPKI JAVLJANJA VTS-U
 • Javljanje v skladu s splošnimi načeli ladijskega sistema javljanja in postopki javljanja VTS-ju
 • UPORABA ECDISA PRI VODENJU VARNE NAVIGACIJSKE STRAŽE

Vsebina po vzorčnem programu 7.01:

 • Izvajanje in spremljanje potovanja
 • SISTEMI OCEANSKIH TOKOV
 • Nastanek morskih valov in mrtvega morja
 • RAČUNANJE MORSKEGA PLIMOVANJA
 • Sposobnost računanja morskega plimovanja
Več...

Cilji in kompetence

Seznanjenost s strokovnim znanjem in odgovornostmi glede osnovnih zahtev vodenja navigacijske straže v vseh vremenskih razmerah. Razumevanje osnovnih pojmov in elementov vodenja ladje s vidika meteorološke navigacije v skladu s določilom VIII/2 STCW konvencije in Pravilnika o nazivih.

Študentje morajo na koncu predmeta samostojno voditi navigacijsko in luško stražo v vseh vremenskih pogojih.

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, Model course 1.08, 1.22, 1.27, 1.34 International Maritime Organization, London, 2014.


Temeljna literatura

 1. Gelo, Branko: Opća i prometna meteorologija I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1994, 214 str. ISBN: 953-0-30848-5
 2. Maritime Meteorology, Thomas Reed Publication, 1997, 270str. ISBN: 0-901281-67-0
 3. Meteorology for Mariners, Met. Office, London, 1986, 275 str. ISBN:0-11-400311-4
 4. Heckt, H., Berking, B., Jonas, M., Wöster, M. (2017). The Electronic Chart – Fundamentals, Functions, Data and other Essentials. A textbook for ECDIS Use and Training, 4th Edition. Geomares Publishing, Lemmer, The Netherlands.

Izvajalci

Predavanja