Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Ladijske elektronske naprave


Učni načrt

Glede na zahteve STCW predmet vsebuje:

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 7.03:

ELEKTRONSKI SISTEMI DOLOČANJA POLOŽAJA IN NAVIGACIJE, Globinomeri in merilniki hitrosti, Osnovna načela kopenskih navigacijskih sistemov, sistema Loran-C in eLoran, svetovni navigacijski satelitsko podprti sistem: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, Diferencialni navigacijski sistemi (SBAS, DGNSS), Vrtavčni oz. žirokompas, Popravki kompasa, Napake kompasa in azimuta, Elektromagnetni kompas, Operativna raba sistema avtomatske identifikacije – AIS, UPORABA RADARJA IN ARPA PRI VODENJU VARNE NAVIGACIJSKE STRAŽE

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 7.01:

NAČELA IN NAPAKE ŽIROKOMPASA: Načela žirokompasa, Napake žirokompasa in popravki, Sistemi pod nadzorom glavnega žirokompasa ter delovanje in vzdrževanje glavnih tipov žirokompasov.

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.08:

Sestavni deli radarja s funkcionalnostjo ARPA in njegova osnovna uporaba

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.34:

Operativna uporaba Avtomatskega sistema identifikacije – AIS in uporaba njegovih informacij

Vsebina iz IMO vzorčnega programa 1.22:

Spoznavanje poveljniškega mosta in navigacijskih naprav.

Glede na zahteve STCW predmet vsebuje tudi:

Sposobnost zaznavanja napak in določanje mej dopustnih napak različnih vrst kompasov.

Elektronski sistemi za določanje položaja in navigacijo (PVN): Razvijanje sposobnosti za določanje položaja ladje s pomočjo elektronskih pripomočkov oz. naprav.

Odmevniki (sonarji): Razvijanje sposobnosti za delo s sonarji in za smiselno uporabo dobljenih informacij.

Krmilni sistem ladje: Poznavanje ozadja sistema za vodenje smeri ladje, seznanitev z delovnimi postopki in ozadja preklopa z ročnega na samodejno upravljanje in obratno. Primeri nastavljanja krmilj za optimalno plovbo.

Poznavanje osnov delovanja radarja kot navigacijskega sredstva in samodejnih pripomočkov za vrisovanje radarskih slik (ARPA): Osnovne vrste ARPA, lastnosti zaslonov, standardni prikazi, nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja na ARPA, napake v ARPA sistemih. Sposobnost uporabljanja in razlaganja podatkov, dobljenih z ARPA, vključujoč: Prikaz in točnost sistema, zmožnost sledenja objektov, omejitve sledenja objektov, zakasnitve v obdelavi podatkov.

Določanje položaja v vsakršnih pogojih:

uporaba sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov s posebnostmi: njihove zasnove, njihovega delovanja, njihovih omejitev, njihovih vzrokov napak oz. pogreškov, njihovih možnosti zaznavanj nepravilnih razlag informacij in njihovih načinov popravljanja za zagotovitev določanja točnega položaja (navigacijske rešitve).

Presoja sistematskih napak in temeljito razumevanje operativnih vidikov navigacijskih sistemov.

Poleg minimalnih izrecno zahtevanih STCW vsebin program vsebuje:

Elektromagnetno valovanje; razširjanje radijskih valov v različnih pogojih, vključno z vplivi pojavov na Soncu na geomagnetne pogoje in stanje ionosfere.

Modulacija in demodulacija: širina komunikacijskega kanala, amplitudna in kotna modulacija, komunikacija z enim bočnim pasom, navidezno šumna modulacija; modulator in demodulator.

Mikrovalovi in zasnova radarja: generatorji, valovodi, mešalna stopnja, usmerjene antene, osnove radarskih naprav.

Telekomunikacijski sistemi: osebna celična mobilna telefonija, globalna mobilna telefonija, upravljanje s telekomunikacijskimi sistemi, novosti v pomorskih komunikacijah.

Naprave za odrejanje smeri, globine in hitrosti ladje: vrtavčni kompasi, napaka vrtavčnega kompasa, avtopiloti, nastavitve avtopilota, hitrost obračanja, kot odklona, vpliv ugreza, vpliv valov, globinomeri, napaka zaradi ugreza, hitrost skozi vodo in hitrost preko dna, vetromer, relativna in prava hitrost vetra, inercijski navigacijski sistemi, principi določanja položaja s sateliti, nastavitev in delo s sprejemnikom GNSS, točnost, neprekinjenost, razpoložljivost in integriteta navigacijske rešitve - položaja ladje, elektronska kartografija, rastrske in vektorske karte, tehnologija delovanja sistemov AIS, vnašanje in branje podatkov na AIS-u, ATON v funkciji izvedbe VTMIS sistemov, tehnologija delovanja sistemov LRIT, združljivost sistema VDR z ostalimi navigacijskimi, komunikacijskimi in informacijskimi sistemi, sistemi za varnost plovbe.

Več...

Cilji in kompetence

Učna snov obsega osnove prenosa sporočil s pomočjo radijskih valov in mikrovalov. Obravnavani so najnovejši sistemi mobilne telefonije in njihovo izkoriščanje. Predstavljeni so osnovni principi avtomatov za obdelavo podatkov predvsem na področju avtomatskega urejanja telefonskega prometa.

 

Cilj predmeta je usposobiti študente za delo s sodobnimi elektronskimi navigacijskimi pripomočki. Proces vodenja navigacije na sodobnih ladjah je vse bolj podkrepljen z sodobnimi navigacijskimi pripomočki, ki nadomeščajo klasične. Nerazumevanje ali slabo tolmačenje podatkov je eden glavnih vzrokov trčenj in nasedanj ladij, zato mora vsak študent v popolnosti razumeti glavne in pomožne funkcije posameznega inštrumenta. Študent se bo pri tem predmetu pripravil na bodoče naloge, ki jih bo kot navigacijski oficir moral opravljati.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, International Maritime Organization, London, 2014; IMO model course 1.27, v povezavi 1.08 in 1.22, IMO model course 1.34


Temeljna literatura

  1. The American Practical Navigator: "Bowditch". National Geospatial-Intelligence Agency (US): Paradise Cay Publications, 2017.
  2. GROVES, Paul D.: Principles of GNSS, Inertial and Multisensor integrated Navigation Systems. izdaja, 2013. London, Artech House.
  3. HAGEN, John E.: Implementing e-Navigation, 2017, London, Artech House.

Izvajalci

Predavanja