Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Ravnanje s tovorom


Učni načrt

Obnašanje ladje pri nakladanju, razkladanju in premiku tovora, balasta, goriva in vode, ugotavljanje ugreza, pretege, prečnega in vzdolžnega nagiba, kota naplavitve, statične in dinamične stabilnosti ladje, vpliv prelivanja tekočin, presipavanja sipkih snovi in premikanja trdnih mas, delitev tovorov glede nevarnosti prevoza, splošno o nevarnostih in ravnanju s tovorom od prevzema do predaje, pridobivanje podatkov, ki so pogoj za pravilno ravnanje, poslovne uzance, prevoz trdnih, tekočih in utekočinjenih tovorov, delovne tehnologije manipuliranja s tovorom, dokumenti povezani s tovorom in tovornimi operacijami, protesti, ekspertize kakovosti, vzorčenje, mednarodni pravilniki o: stabilnosti ladje, varnem zlaganju in pričvrščevanju tovora, prevozu razsutih tovorov, žitaric, lesa na palubi, nevarnih tovorov, pripravljenost ladje za začetek tovornih operacij: čiščenje, skladiščenje, zanesljivost tovorne opreme, načrt nakladanja - razporejanja - razkladanja tovora za različne vrste tovorov, ladijska tehnična dokumentacija (kapitanovi dokumenti), ladijski priročniki o: krcanju tovora, pričvrščevanju, ravnanju z balastom, in zaščito tovora na ladji, ugotavljanje količine tovora; pravilna uporaba mednarodnih konvencij (SOLAS, MARPOL, CSC), mednarodnih  pravilnikov (IMDG, IMSBC, SSC, ISC, GC, BLU, TC…) ter ostalih mednarodnih in nacionalnih pravil in priporočil.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

VPLIV TOVORA, VKLJUČNO S TEŽKIM TOVOROM, NA PLOVNOST LADJE TER NJENO STABILNOST

Ugrez, trim in stabilnost

Zavarovanje tovora

Tovor na krovu

Tovor v kontejnerjih

Razsuti tovor

Razsuti tovor - žito

VARNO RAVNANJE, ZLAGANJE IN ZAVAROVANJE TOVORA

Skrb za tovor

Nevaren in škodljiv tovor

Tovorna oprema in varnost

Cevovodi in črpalke na tankerju za nafto

Tovorne kalkulacije in načrt nakladanja

PREGLED/ JAVLJANJE NAPAK TER POŠKODB V TOVORNEM PROSTORU, NA POKROVNICAH IN BALASTNIH TANKIH

Pregled tovornega prostora

Pregled skladiščnih pokrovnic

Pregled balastnih tankov

Poročilo o poškodbi

Razširjen program pregleda

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

UPORABA MEDNARODNIH PRAVIL, KODEKSOV IN STANDARDOV PRI VARNEM ROKOVANJU, ZLAGANJU, ZAVAROVANJU IN TRANSPORTU TOVORA

Načrti in ukrepi v skladu z mednarodnimi predpisi

VPLIV TOVORA IN TOVORNIH OPERACIJA NA TRIM IN STABILNOST LADJE

Ugrez, trim in stabilnost

DIAGRAMI STABILNOSTI IN TRIMA TER OPREMA ZA RAČUNANJE OBREMENITVE LADJE

Strižne sile, upogibni in torzijski momenti

Skladnost z minimalnimi zahtevami za nadvodje, glede na konvencijo o tovorni črti

ZLAGANJE IN ZAVAROVANJE TOVORA NA LADJI, TOVORNA OPREMA, OPREMA ZA ZAVAROVANJE IN PRIČVRSTITEV TOVORA

Les na krovu

Skrb za tovor med prevozom

Zahteve za tovorno opremo

Vzdrževanje tovorne opreme

Vzdrževanje pokrovnic

NATOVARJANJE/RAZTOVARJANJE GLEDE NA KODEKS VARNEGA ZLAGANJA IN ZAVAROVANJA TOVORA

Natovarjanje, zlaganje in raztovarjanje težkih tovorov

Skrb za tovor med prevozom

DIAGRAMI STABILNOSTI IN TRIMA TER OPREMA ZA RAČUNANJE OBREMENITVE LADJE

Znanje natovarjanja in balastiranja ladje, da ne bi presegli dovoljene obremenitve ladje

GENERAL KNOWLEDGE OF TANKERS AND TANKER OPERATIONS

Gas tankers

Cargo operations in gas tankers

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati vsa splošna in specifična opravila in postopke povezane s tovorom, prevzemom, na(raz)kladanjem, prostorskim in težinskim razporejanjem na ladji skupaj s vplivom na prečno in vzdolžno stojnost. Študenti pri tem pridobijo potrebno znanje, da bodo znali iz obstoječih bogatih virov pridobiti vse podatke o tovorih, postopkih, mednarodnih in nacionalnih predpisih, ki omogočajo nemoten potek tovornih operacij ter prevoz. Študenti spoznajo različnost dela in obstoječe transportne, posebno pa delovne tehnologije v odvisnosti od tipa ladje in vrste tovora. Poseben poudarek bo na nevarnih tovorih, kjer študenti pridobijo sposobnost, da znajo poiskati vse potrebne podatke za varen prevzem, prevoz in predajo takih tovorov. Računanje elementov prečne in vzdolžne stabilnosti v skladu z mednarodnimi pravilniki ter pravilnega obremenjevanja ladijskega trupa morajo študenti obvladati operativno in razumsko.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 inpriporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

  1. Mednarodne konvencije (SOLAS, MARPOL, CSC), mednarodni  pravilniki (IMDG, IMSBC, SSC, ISC, GC, BLU, TC……). Dosegljivo tudi na IMO Vega CD
  2. Suban V.: Ravnanje s tovorom, učno gradivo,
  3. Izbrana ladijska dokumentacija;

Izvajalci

Predavanja