Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2023/2024

Ravnanje s tovorom


Učni načrt

Obnašanje ladje pri nakladanju, razkladanju in premiku tovora, balasta, goriva in vode, ugotavljanje ugreza, pretege, prečnega in vzdolžnega nagiba, kota naplavitve, statične in dinamične stabilnosti ladje, vpliv prelivanja tekočin, presipavanja sipkih snovi in premikanja trdnih mas, delitev tovorov glede nevarnosti prevoza, splošno o nevarnostih in ravnanju s tovorom od prevzema do predaje, pridobivanje podatkov, ki so pogoj za pravilno ravnanje, poslovne uzance, prevoz trdnih, tekočih in utekočinjenih tovorov, delovne tehnologije manipuliranja s tovorom, dokumenti povezani s tovorom in tovornimi operacijami, protesti, ekspertize kakovosti, vzorčenje, mednarodni pravilniki o: stabilnosti ladje, varnem zlaganju in pričvrščevanju tovora, prevozu razsutih tovorov, žitaric, lesa na palubi, nevarnih tovorov, pripravljenost ladje za začetek tovornih operacij: čiščenje, skladiščenje, zanesljivost tovorne opreme, načrt nakladanja - razporejanja - razkladanja tovora za različne vrste tovorov, ladijska tehnična dokumentacija (kapitanovi dokumenti), ladijski priročniki o: krcanju tovora, pričvrščevanju, ravnanju z balastom, in zaščito tovora na ladji, ugotavljanje količine tovora; pravilna uporaba mednarodnih konvencij (SOLAS, MARPOL, CSC), mednarodnih pravilnikov (IMDG, IMSBC, SSC, ISC, GC, BLU, TC…) ter ostalih mednarodnih in nacionalnih pravil in priporočil.

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

VPLIV TOVORA, VKLJUČNO S TEŽKIM TOVOROM, NA PLOVNOST LADJE TER NJENO STABILNOST

 • Ugrez, trim in stabilnost
 • Zavarovanje tovora
 • Tovor na krovu
 • Tovor v kontejnerjih
 • Razsuti tovor
 • Razsuti tovor - žito

VARNO RAVNANJE, ZLAGANJE IN ZAVAROVANJE TOVORA

 • Skrb za tovor
 • Nevaren in škodljiv tovor
 • Tovorna oprema in varnost
 • Cevovodi in črpalke na tankerju za nafto
 • Tovorne kalkulacije in načrt nakladanja

PREGLED/ JAVLJANJE NAPAK TER POŠKODB V TOVORNEM PROSTORU, NA POKROVNICAH IN BALASTNIH TANKIH

 • Pregled tovornega prostora
 • Pregled skladiščnih pokrovnic
 • Pregled balastnih tankov
 • Poročilo o poškodbi
 • Razširjen program pregleda

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

UPORABA MEDNARODNIH PRAVIL, KODEKSOV IN STANDARDOV PRI VARNEM ROKOVANJU, ZLAGANJU, ZAVAROVANJU IN TRANSPORTU TOVORA

 • Načrti in ukrepi v skladu z mednarodnimi predpisi

VPLIV TOVORA IN TOVORNIH OPERACIJA NA TRIM IN STABILNOST LADJE

 • Ugrez, trim in stabilnost

DIAGRAMI STABILNOSTI IN TRIMA TER OPREMA ZA RAČUNANJE OBREMENITVE LADJE

 • Strižne sile, upogibni in torzijski momenti
 • Skladnost z minimalnimi zahtevami za nadvodje, glede na konvencijo o tovorni črti

ZLAGANJE IN ZAVAROVANJE TOVORA NA LADJI, TOVORNA OPREMA, OPREMA ZA ZAVAROVANJE IN PRIČVRSTITEV TOVORA

 • Les na krovu
 • Skrb za tovor med prevozom
 • Zahteve za tovorno opremo
 • Vzdrževanje tovorne opreme
 • Vzdrževanje pokrovnic

NATOVARJANJE/RAZTOVARJANJE GLEDE NA KODEKS VARNEGA ZLAGANJA IN ZAVAROVANJA TOVORA

 • Natovarjanje, zlaganje in raztovarjanje težkih tovorov
 • Skrb za tovor med prevozom

DIAGRAMI STABILNOSTI IN TRIMA TER OPREMA ZA RAČUNANJE OBREMENITVE LADJE

 • Znanje natovarjanja in balastiranja ladje, da ne bi presegli dovoljene obremenitve ladje
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati vsa splošna in specifična opravila in postopke povezane s tovorom, prevzemom, na(raz)kladanjem, prostorskim in težinskim razporejanjem na ladji skupaj s vplivom na prečno in vzdolžno stojnost. Študenti pri tem pridobijo potrebno znanje, da bodo znali iz obstoječih bogatih virov pridobiti vse podatke o tovorih, postopkih, mednarodnih in nacionalnih predpisih, ki omogočajo nemoten potek tovornih operacij ter prevoz. Študenti spoznajo različnost dela in obstoječe transportne, posebno pa delovne tehnologije v odvisnosti od tipa ladje in vrste tovora. Poseben poudarek bo na nevarnih tovorih, kjer študenti pridobijo sposobnost, da znajo poiskati vse potrebne podatke za varen prevzem, prevoz in predajo takih tovorov. Računanje elementov prečne in vzdolžne stabilnosti v skladu z mednarodnimi pravilniki ter pravilnega obremenjevanja ladijskega trupa morajo študenti obvladati operativno in razumsko.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 inpriporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Offircer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Mednarodne konvencije (SOLAS, MARPOL, CSC), mednarodni  pravilniki (IMDG, IMSBC, SSC, ISC, GC, BLU, TC……). Dosegljivo tudi na IMO Vega CD
 2. Suban V.: Ravnanje s tovorom, učno gradivo,
 3. Izbrana ladijska dokumentacija;

Izvajalci

Predavanja