Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Ladijske komunikacijske naprave


Učni načrt

Razvoj komunikacij, razvoj sistema iskanja in reševanja na morju, SAR konvencija, SOLAS konvencija, sistem GMDSS, zgradba sistema, navigacijska področja, ITU pravila, IMO pravila, identifikacijske oznake, klasa oddajanja, uporabne frekvence (klicne, delovne, prioritetne, navadne, duplex, simplex), vzpostavitev veze in/ali sprožitev preplaha prek različnih sredstev sistema, delo z VHF, MF, in HF postajo samo ali v kombinaciji z DSC, delo z Inmarsat C in Fleet postajo, varnostna sporočila, NAVTEX, EGC, SART, EPIRB, ostali sistemi za komunikacijo, ki niso v sklopu GMDSS, sistemi glavnega in rezervnega napajanja, polnjenje baterij, kontrola napajanja, antene, njihovo vzdrževanje, domet, registracija postaje, obračunavanje storitev v pomorskem telekomunikacijskem prometu, uporaba IMO in ITU priročnikov ter publikacij.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.25 in 1.26:

 • Načela in osnovne značilnosti pomorskih mobilnih storitev
 • Načela in osnovne značilnosti pomorskih mobilnih-satelitskih storitev
 • Globalni pomorski sistem za stisko in varnost na morju (GMDSS)
 • Namen in uporaba digitalnega selektivnega klica (DSC)
 • Splošna načela radio teleksa
 • Poznavanje in uporaba lnmarsat sistemov
 • Poznavanje in praktična uporaba opreme ladijske postaje
 • Napačna lokacija in popravek na pomorski elektronski opremi
 • Satelitska radijska boja za določanje pozicije v stiski - EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon)
 • Radarski transponder za iskanje in reševanje – SART (Search and Rescue [Radar] Transponder)
 • Storitve »Pomorske varnostne informacije« - MSI (Maritime Safety Information)
 • Operacija iskanja in reševanja (SAR)
 • GMDSS kopenski komunikacijski postopki v primeru sile, nuje in varnosti
 • GMDSS satelitski komunikacijski postopki v primeru sile, nuje in varnosti
 • Zaščita frekvenc za nevarnost
 • Sposobnost uporabe angleškega jezika, pisanje in govorjenje, za komunikacijo, ki se nanaša na varnost človeškega življenja na morju
 • Obvezni postopki in praksa
 • Praktično in teoretično znanje o splošnih komunikacijskih postopkih
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za delo s sodobnimi komunikacijskimi napravami na ladji. Pri tem je najpomembnejše poznavanje sistema za stisko in varnost na morju (GMDSS), naprav tega sistema in njihova uporaba za klice v stiski, nujne klice, varnostne klice in navadne klice. S pomočjo simulatorja bo študent pridobil občutek za delo z realnimi napravami.

Posebnosti:

Vsebina predmeta se priporoča po STCW konvenciji, vzorčnem programu IMO 1.25 General Operator's Certificate for GMDSS in 1.26 Restricted Operator's Certificate for GMDSS


Temeljna literatura

 1. Mednarodni priročniki: GMDSS handbook, ITU Manual for use by maritime mobile services, IAMSAR manual
 2. IMO: General operator's certificate for the Global Maritime Distress and Safety System
 3. Fabe.D.,Suban V.:Pomorska govorna komunikacija, 307 str. ISBN: 961-6044-60-5
 4. Suban V. in ostali:   Tečaj za Long Range Certificate; http://www.egmdss.com/sl/; Oktober 2020
 5. Suban V.: Komunikacije, učno gradivo https://www.fpp.uni-lj.si/studij/1-stopnja/navtika-(VSS)/2016102811572026/ oktober 2020

Izvajalci

Predavanja