Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

Vojaški obrambni sistemi


Učni načrt

  1. vojaški podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije,
  2. delovanje Slovenske vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti,
  3. zakonitost delovanja vojaške sile v vojni, miru in na operacijah kriznega odzivanja,
  4. mednarodno humanitarno pravo.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu študenti dobijo znanja s področja organizacije in delovanja vojaškega podsistema v okviri zagotavljanja nacionalne varnosti.  Študenti spoznajo uporabo mednarodnega vojaškega prava in dobijo teoretične osnove za njegovo aplikacijo pri načrtovanju delovanj.


Temeljna literatura

  1. Sancin, V., Švarc, D., & Ambrož, M. (2009). Mednarodno pravo oboroženih spopadov. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=610

Izvajalci

Predavanja