Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika


Učni načrt

  1. koncept vojaškega voditeljstva, poveljevanja in kontrole,
  2. metode raziskovanja vojaške veščine in operacijskega raziskovanja,
  3. proces načrtovanja vojaških aktivnosti,
  4. štabna kultura,
  5. upravljanje s človeškimi viri,
  6. vojaški profesionalni kodeks in etika bojevnika.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti dobijo znanja iz področja metod raziskovanja vojaške veščine ter reševanje reševanja nalog voditeljstva in poveljevanja na direktni ravni. Študent pridobi osnovna znanja za upravljanje s človeškimi viri.


Temeljna literatura

  1. Priročnik za usposabljanje poveljstev in enot, Mors, Ljubljana (2011);
  2. Kramar, M., & Cugmas, A. (2019). Vojaška didaktika (Elektronska izd., p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (232 ))). Center vojaških šol. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1106;
  3. Mahmutović, J. (2011). Vojaško voditeljstvo in menedžment : gradivo za 2. letnik. Zavod IRC. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Vojasko_voditeljstvo_in_menedzment-Mahmutovic.pdf;
  4. Unger, M. (Ed.). (2019). Pravila za štabno delo. Center vojaških šol. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=919.

Izvajalci

Predavanja