Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Tehniške meritve


Učni načrt

Temeljna vsebinska poglavja so:

 • osnove tehniških meritev;
 • osnove krmilne tehnike;
 • meritve temperature in tlaka;
 • merjenje pretoka, hitrosti in nivoja fluidov;
 • zvok in merjenje hrupa; pojem hrupa, definicija jakosti hrupa in učinek hrupa na človeka. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter sredstva protihrupne zaščite.
 • meritve pomikov in vibracij;
 • merjenje moči (zavorni dinamometri) in vrtilne hitrosti;
 • merjenje napetosti in sil v togih telesih;
 • merjenje vlage;
 • merjenje radioaktivnosti raznih snovi v različnih okoljih, definicija radioaktivnosti in izpostavljenosti radioaktivnemu sevanju. Dopustne vrednosti v bivalnih in delovnih prostorih ter zaščitna sredstva;
 • analiza plinskih komponent;
 • merilna tehnika za optimizirano ogrevanje prostorov in posegi za udobno delo in bivanje.    
Več...

Cilji in kompetence

Merjenje je v tehničnih vedah samostojna panoga, ki predstavlja bistvenejši del vsakega razvojno/raziskovalnega ustvarjanja. Zavedanje omejitev točnosti merilnih naprav omogoča študentu tudi kritičen pogled na omejitve sistemov vodenja.  Navsezadnje je treba vsako tezo, vsako konstrukcijo, izvajanje/neizvajanje predpisov (tehničnih, zakonskih) ipd. preveriti z meritvami. Namen predmeta je, da se študentu v zgoščeni obliki prikažejo fizikalne osnove in tehnične izvedbe merskih metod s katerimi se ladijski ali energetski strojnik in tudi navtik v praksi sooča. Poseben poudarek na digitalnih tehnologijah, ki omogočajo optimalne bivalne pogoje.


Temeljna literatura

1.    VALIČ, M., Fizikalne meritve, študijsko gradivo, FPP 2000.
2.    GERŠAK, G., Metrologija, UL FE, 2015, 207 str.
3.    MOREIRA, Jose  in WERKMANN, Hubert., An Engineer's Guide to Automated Testing of High-Speed Interfaces. 2016, Artech House. 704 str.


Izvajalci

Predavanja