Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Numerične metode v tehniki


Učni načrt

 • Napake pri numerični analizi
 • Sistemi linearnih algebrajičnih enačb
 • Interpolacija
 • Reševanje algebrahjičnih enačb
 • Numerično odvajanje
 • Numerično integriranje
 • Reševanje navadnih diferencialnih enačb
 • Dvotočkovni robni problem
 • Problem lastnih vrednosti
 • Optimizacija
Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je

 • spoznati študenta z osnovnimi numeričnimi metodami, ki se uporabljajo pri reševanju realnih inžinerskih problemov.
 • spoznati z programskim okoljem MATLAB.

Temeljna literatura

 1. Bohte Z., Numerične metode. DMFA, Ljubljana 1991.
 2. Zakrajšek, E. Uvod v numerične metode, druga izdaja, DMFA Slovenije, Ljubljana, 2000
 3. Petrišič J., Uvod v MATLAB: za inženirje, Fakulteta za strojništvo,2013
 4. Kiusalaas J., Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Cambridge UP 2005

Izvajalci

Predavanja