Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

Tehniška matematika 1


Učni načrt

  1. Množice in števila: osnovni pojmi, realna in kompleksna števila.
  2. Funkcije: elementarne funkcije, limita, zveznost, nedoločeni izrazi.
  3. Odvod: odvodi elementarnih funkcij, diferencial, l’Hopitalovo pravilo, analiza funkcij, Taylorjeva formula.
  4. Integral: nedoločeni in določeni integral, metode integriranja, posplošeni integral, uporaba integrala.
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

1. Aleksej Turnsek, Tehniska matematika, 2007
2. E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley – izdaja razpoložljiva v knjižnici
3. P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 1. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici
4 .P. Mizori-Oblak, Matematika za studente tehnike in naravoslovja, 2. del – izdaja razpoložljiva v knjižnici


Izvajalci

Predavanja