Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Prometna ekonomika


Učni načrt

Vsa gradiva so dostopna v VIS-u.

 

1. kolokvij: 28. 11. 2019

2. kolokvij: 23. 1. 2020

 

 


Izvajalci

Predavanja