Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Prometno inženirstvo


Učni načrt

Povečati splošno tehnično izobrazbo o prometnih sredstvih, energetskih virih in njihovih pretvorbah za pogone v prometu, opredeliti naravne meje pretvorb, poznati osnovno sodobno tehnologijo in smeri razvoja in vplive na okolje


Izvajalci

Predavanja