Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Varstvo okolja v prometu


Učni načrt

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi procesi v okolju,  osnovami ekologije, viri onesnaževanja okolja in posledicami onesnaževanja okolja. Povdarek je na onesnaževanju okolja s prometom. Študentom bodo predstavljene tudi sodobnejše metode meritev v okolju in analiza rezultatov. Tako bo sposoben razumeti probleme onesnaževanja okolja in analize rezultatov meritev na osnovnem nivoju.


Izvajalci

Predavanja