Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Gospodarsko pravo


Učni načrt

Cilj predmeta Gospodarsko pravo je seznanitev študentov s temeljnimi pravnimi pojmi in osnovami gospodarskega prava. Specifične kompetence, ki jih bodo študentje osvojili so predvsem poznavanje slovenskega pravnega sistema in pogodb obligacijskega prava, poznavanje splošne prevozne pogodbe, prodajne pogodbe in špediterske pogodbe.

Obravnavana področja:

  • Temeljni pravni pojmi,
  • Osnove pravnega reda Evropske Unije,
  • Osnove obligacijskega prava in odškodninskega prava,
  • Gospodarske pogodbe,
  • Statusno gospodarsko pravo,
  • Vrednostni papirji.

 

 Naslovi in navodila za seminarske naloge


Izvajalci

Predavanja