Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Strokovna praksa


Učni načrt

Praksa se izvaja v skladu z navodili za realiziranje prakse na visokošolskih strokovnih študijskih programih FPP od 1. januarja 1999.

 

Učni načrt

 

V sklopu prakse, ki vsebuje delo v določeni organizaciji s področja pomorstva ali prometa se opravi tudi potrebna raziskave in izdela seminarsko nalogo (s pomočjo literature vseh predmetov študija).

 

 Navodila za izdelavo seminarske naloge:

 

Navodila

 

Izrednim študentom, ki imajo dokazila o najmanj enoletni delovni dobi v organizacijah s področja pomorstva ali prometa, se praksa prizna.

 

Kratka PREDSTAVITEV in POSTOPEK:

 

Opravljanje prakse

 

Primeri potencialnih PODJETIJ:

 

Potencialna podjetja

 


Izvajalci

Predavanja