Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2024/2025

Sistemi integrirane propulzije


Učni načrt

 • Energetski pogonski stroji: parne turbine, plinske turbine; dizelski motorji: dvotaktni, štiritaktni.
 • Generiranje električne energije: sinhronski generatorji, vzbujanje sinhronskih generatorjev.
 • Sistemi energetskih postrojenj: pomožni stroji, glavni stroj
 • Propulzija ladje
 • Komponente električne propulzije: sinhronski motorji, asinhronski motorji, statični
 • Konverterji
 • Prenos moči na vijak
 • Integracija plinskega postroja
 • Integracija parnega postroja
 • Integracija alternativnih pogonov v klasičnimi pogonski postroj
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati študente z dejavniki, ki vplivajo na pomorski aspekt planiranja in projektiranja pristanišč in plovnih poti, predvsem plovnih poti približevanja obali na omejenih plovnih področjih. Poseben poudarek se daje definiranju parametrov pristanišč in plovnih poti, ki posredno ali neposredno vplivajo na varnost pri manevriranju in v času priveza ladje na mestu priveza. Definirajo se kriteriji za projektiranje z vidika varnosti plovbe in zaščite morja, predvsem pa se definirajo ukrepi varnosti plovbe oz. pomorskega prometa. Cilj predmeta je tudi osvajanje analitičnih metod preračuna projektnih parametrov. Predmet daje znanstveno osnovo za detajlno proučevanje tega področja. neposredno vplivajo na varnost pri manevriranju in v času priveza ladje na mestu priveza. Definirajo se kriteriji za projektiranje z vidika varnosti plovbe in zaščite morja, predvsem pa se definirajo ukrepi varnosti plovbe oz. pomorskega prometa.  Cilj predmeta je tudi osvajanje analitičnih metod preračuna projektnih parametrov. Predmet daje znanstveno osnovo za detajlno proučevanje tega področja.


Temeljna literatura

 1. WOUD, Hans Klein. STAPERSMA, Douwe. Design of Propulsion and Electric Power Generation Systems. London: IMarEST; Institute of Marine Engeniring, Science and Technology, 2002.
 2. Mukund R. Patel, Shipboard Propulsion, Power Electronics, and Ocean Energy, Taylor&Francis 2012.
 3. A. Ouroua, L. Domaschk, and J. H. Beno, Electric Ship Power System Integration Analyses Through Modeling and Simulation, Electric Ship Technologies Symposium, 2005 IEEE.

Izvajalci

Predavanja