Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Magistrsko delo


Učni načrt

Reševanje realnih problemov s področja prometnih sistemov, ki so nastali v posameznih fazah transportnih  in prometnih procesov in vseh vrstah prometnih podsistemov.

Postopek dodelitve teme, vsebine dela, izdelave, zagovora in ocene magistrskega dela je posebej določen v Pravilih UL FPP, ki jih je sprejel senat UL FPP.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj magistrskega dela je usposobitev študenta za reševanje različnih nalog s širšega področja prometa in prometnih sistemov, kjer študent uporabi pridobljena teoretična spoznanja in ugotovljene praktične rešitve.

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje osnovnih spoznanj o postopkih identificiranja problemov v prometu in prometnih sistemih, ugotavljanja obstoječega stanja, analize ugotovljenega stanja, kreativne in kritične sinteze spoznanj s predlogom rešitve oz. rešitev.


Temeljna literatura

Literatura je vezana na izbrano temo oz. problematiko magistrskega dela.

The literature is related to the chosen topic or research problem of Master thesis.


Izvajalci

Predavanja