Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2024/2025

Marketing v prometu in logistiki


Učni načrt

 • Management marketinga.
 • Ustvarjanje kupčevega zadovoljstva, vrednosti v očeh kupca in njegove zvestobe v prometu in logistiki
 • Strateško načrtovanje marketinga v prometu in logistiki
 • Zbiranje informacij in merjenje povpraševanja na trgu logističnih storitev
 • Vedenje potrošnikov v prometu in logistiki.
 • Analiza medorganizacijskih trgov in nakupnega vedenja organizacij v prometu in logistiki.
 • Analiza konkurence.
 • Določanje tržnih segmentov in izbiranje ciljnih trgov v prometu in logistiki
 • Pozicioniranje in razlikovanje tržne ponudbe skozi življenjski cikel logistične storitve
 • Marketinški splet v prometu in logistiki
 • Osebna prodaja v prometu in logistiki
Več...

Cilji in kompetence

Program predmeta zajema sodobni pristop k proučevanju marketinga v prometu in logistiki kot znanosti in praktične dejavnosti, ki temelji na interdisciplinarnem delu. Pridobljena znanja iz tega predmeta omogočajo študentom, da na osnovi sistemskega pristopa in upoštevanja vseh pomembnih dejavnikov razrešujejo kompleksne in dinamične probleme v poslovnih sistemih.


Temeljna literatura

1.    Ronald H. Ballou (2004): Business Logistics/Supply Chain Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 789 str. ISBN: 0‐13‐123010‐7 
2.    Pingaku Venugopal (2010): Marketing Management – A Decision-making Approach, Sage Publications, 978 str. ISBN: 978-81-321-0471-1, 978-1-282-83984-7, 978-81-321-0617-3
3.    Kingsnorth, Simon (2016): Digital Marketing Strategy : An Integrated Approach to Online Marketing, 1st edition. London: Kogan Page
4.    Douglas M. Lambert, James R. Stock, Lisa M. Ellram, (1998): Fundamentals of Logistics Management,  McGraw‐Hill , 611 str. ISBN: 0‐256‐14117‐7
5.    Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2015): Marketing Management  - 14th Ed., Prentice Hall, 658 str., ISBN 13: 978-0-13-210292-6


Izvajalci

Predavanja