Dogodki in obvestila

Informativni dan za 2. in 3. stopnjo

04.02.2020

 

Drage študentke in študenti, drage diplomantke in diplomanti,

 

pred vami so ključne informacije o nadaljevanju študija na naši fakulteti na II. in III. stopnji, ki vam jih bomo podrobneje predstavili na informativnem dnevu v petek, 5. junija 2020, in sicer ob:

  • ob 16. uri za 2. stopnjo in
  • ob 17. uri za 3. stopnjo,

oboje v predavalnici št. 205 na sedežu fakultete.   

 

2. stopnja

 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet izvajamo dva podiplomska študijska programa: 

(i) Pomorstvo in 

(ii) Promet

Študij traja dve leti.

 

Študij  je zasnovan na takšen način, da omogoča študentom pridobitev aktualnih znanj s področja pomorstva in prometa. Vsako leto je organizirana strokovna ekskurzija v tujino, priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine pa sodelujejo pri  predstavitvi najpomembnejših dosežkov v znanosti in stroki. Izbirni predmeti omogočajo študentom, da se usmerijo na področja, ki ji najbolj zanimajo in lahko izbirajo med predmeti na obeh študijskih smereh. Študentje so zaradi znanj, ki jih pridobijo na podiplomskem študiju, zelo hitro zaposljivi, zato je celotna izvedba študija organizirana v popoldanskem času, kar omogoča prisotnost tudi tistih študentov, ki v dopoldanskem času delajo.

 

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet je nadgradnja  strokovnega znanja in usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem  prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito funkcioniranje prometnega sistema.

 

Temeljni cilji drugostopenjskega podiplomskega študijskega programa Pomorstvo zajemajo raziskovalno strokovne elemente pri proučevanju značilnosti sodobnega in okolju prijaznega pomorstva. Študentje se usmerijo v študij sodobnih pomorskih tehnologij, povezanih z mednarodnim sistemom pomorske varnosti, pomorske komunikacije, pomorske pravne ureditve in teorije modeliranja in simulacije ter oceanografije oz. meteorologije.

 

3. stopnja

 

Na Fakulteti za pomorstvo in promet je mogoče vpisati tudi doktorski študij,  bodisi

(i) v okviru prenovljenega tretjestopenjskega podiplomskega doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet ali

(ii) v okviru interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja (slo) oziroma Environmental protection (ang).

Študij traja štiri leta.

 

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževanje nadpovprečno uspešnih študentov študijskih programov II. stopnje bolonjskega študija v visoko usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni samostojno opravljati znanstveno raziskovalno delo in ustvarjati nova znanja na področju pomorstva in promet.

 

Po končanem doktorskem študiju bo doktorand sposoben za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in za reševanje znanstvenih problemov na področju pomorstva in prometa, ki jih ima sodobna družba. Pridobil bo sposobnost razumevanja in kritične presoje pri razreševanju zahtevnih in obsežnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj. 

 

Temeljni cilj Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom. Program je interdisciplinaren in namenjen razvijanju znanj s področij biotehnike, tehnike, naravoslovja, medicine ter družboslovja in humanistike. Cilj programa je usposobiti doktoranda za ustvarjalno in samostojno znanstveno raziskovalno delo in reševanje zahtevnih okoljskih problemov z interdisciplinarnim pristopom.​

Predstavitev doktorskega programa Varstvo okolja v slovenskem in angleškem jeziku. / 

Presentation of the doctoral program Environmental protection in Slovenian and English language.

 

Oglas info dan 2. in 3. stopnja 2020