Tehnologija železniškega prometaučni načrt

  • se seznanijo s tehnologijo železniškega prometa,
  • se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja pri reševanju praktičnih problemov,
  • spoznajo posebnosti tehnologije železniškega prometa,
  • se usposobijo za načrtovanje tehnoloških procesov,
  • spoznajo potrebne matematične metode za načrtovanje tehnoloških procesov v železniškem prometu,
  • se usposobijo za pravilno uporabo transportnih priprav,
  • spoznajo vrste transportnih stroškov v železniškem prometu


splošne informacije:

Tehnologija železniškega prometa, tehnologija prometa kot znanstveno področje, sodobni pristopi k tehnologiji železniškega prometa, struktura tehnologije železniškega prometa. Prevoz tovora kot podsistem tehnologije prometa, struktura tovora v železniškem prometu, manipulacija s tovorom, predaja – prevzem – predelava tovora, manipulativni prostori, manipulativni tiri, vrste prevozov tovora v železniškem prometu, uporaba sredstev manipulacije, uporaba transportnih priprav v železniškem prometu, paletni sistem, sistem kontejnerjev, tovorni vagoni za prevoz tovora, stroški prevoza tovora, sodobne tehnologije v železniškem prometu.gradiva:

  1. Bogović, B.: Prijevoz robe, Zagreb, Fakultet prometnih znanosti,1995, ISBN 953-6221-25-X, COBISS.Si-ID 6520854
  2. Zgonc, B.: Železnice, Univerza v Ljubljani, 1996, ISBN: 961-6167-14-6, COBISS.SI-ID: 60807680
  3. Pepevnik, A., Pintarič,B.:: Tehnologija železniškega prometa, Višja prometna šola Maribor, 2004, COBISS.SI-ID 9308182