Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

KLASIFIKACIJI KLASIUS IN FRASCATI 

Naziv študijskega programa Ladijsko strojništvo
eVŠ šifra študijskega programa 0000915
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Visokošolski
KLASIUS_SRV 16203 - Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8409
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali  
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava diplomirani inženir ladijs kega strojništva (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov moška oblika diplomirana inženirka ladi jskega strojništva (VS)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika dipl. inž. lad. str. (VS)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 2/56-2007 (11.07.07)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-141/2013/10 (19.06.14)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 11.07.2007
FRASCATI 2.3. / T - Druge tehniške discipline