Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

STROKOVNI NASLOVStrokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ladijsko strojništvo se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

  • diplomirani inženir ladijskega strojništva (VS) / diplomirana inženirka ladijskega strojništva (VS), okrajšano: dipl. inž. lad. stroj. (VS).

Strokovni naslov, tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na visokošolskem strokovnem študijskem programu Pomorsko strojništvo se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

  • diplomirani inženir pomorskega strojništva (VS) / diplomirana inženirka pomorskega strojništva (VS), okrajšano: dipl. inž. pom. stroj. (VS).