Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2024/2025

PREDMETNIK - Vojaška smer1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
3 Osnove pomorskega prava 30 30 0 0 0           60 120 4
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Tehniška mehanika 1 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
8 Materiali in varjenje           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Pomorski praktikum (PS)           45 15 45 0 0 120 225 8
10 Računalništvo in informatika (PS)           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Termodinamika in ladijska energetika           45 0 30 0 0 75 150 5
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Goriva, maziva in voda 45 0 15 0 15           75 150 5
2 Ladijski motorji (PS) 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Ladijski strojni elementi 45 15 30 0 0           90 180 6
4 Numerične metode v tehniki 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Regulacija in avtomatika 45 15 30 0 0           90 180 6
6 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
7 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
8 Delovni, hladilni in pomožni stroji           45 15 30 0 0 90 180 6
9 Tehniška mehanika 2           30 0 30 0 0 60 120 4
10 Varnost na ladji (VS)           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Vodenje strojne straže           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Hidravlika in pnevmatika 45 0 30 0 0           75 150 5
2 Plinski in parni sistemi 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Diplomska naloga (VS)           0 0 0 0 0 150 150 5
4 Strokovna praksa za strojnike (VS)           5 0 0 0 0 85 90 3
5 Vojaška delovanja           80 50 40 0 0 100 270 9
6 Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika           60 40 40 0 0 100 240 8
7 Vojaški obrambni sistemi           40 30 0 0 0 80 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmeti/Professional elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Vibracije in nihanja ladij 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
3. letnik - Splošni izbirni predmeti/General elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5