Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

CILJI IN PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCEIMG_5913.JPGTemeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Tehnologija prometa in logistika je omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem strokovnem področju transport-promet-transportna logistika, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče ra raziskovalni študij na podiplomski drugi stopnji.

Na osnovi načel Bolonjske deklaracije, evropskega združenja univerz EUA, evropskega združenja nacionalnih inženirskih združenj FEANI, kot tudi združenja evropskih prometnih fakultet,  ter z veliko izbirnostjo predmetov  in mobilnostjo se omogoča študentom pridobitev evropsko primerljivih znanj in zaposlitvene kvalifikacije. 

Študenti tega študijskega programa:

 • oktober2011_022.jpgdobijo izobrazbo, ki je primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v Evropi,
 • imajo možnosti prehoda na druge sorodne dodiplomske študije v Sloveniji ali tujini s kreditno ovrednotenim izkazom opravljenih študijskih obveznosti,
 • s pogoji prehoda  med študijskimi programi, načinom študija in sistemom tutorstva imajo zagotovljene pogoje za kvalitetno študiranje in visoko prehodnost po letnikih študija.
 • Splošne kompetence, ki se pridobijo s tem programom, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobljene sposobnosti:
 • finiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov,
 • kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika,
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • neprekinjenega samostojnega sprejemanja novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja,
 • samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju problemov v praksi,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev,
 • spoštovanja inženirskega kodeksa,
 • neposrednega nadaljevanja študija na podiplomskem magistrskem študiju druge stopnje.