Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

KLASIFIKACIJI KLASIUS IN FRASCATIUniverza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000917
Naziv študijskega programa Tehnologija prometa in logistika
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Univerzitetni
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava moška oblika diplomirani inženir tehnol ogije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika diplomirana inženirka tehn ologije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni okrajšava dipl. inž. tehnol. prom. ( UN)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 6033-90/2008/2 (23.10.08)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-56/2015/9 (15.09.16)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 23.10.2008