Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije


Učni načrt

 • podrobna analiza logističnih podsistemov,
 • opredelitev oskrbovalnih verig ter njihovega upravljanja,
 • tokovi, ki potekajo v oskrbovalnih verigah,
 • vrste oskrbovalnih verig,
 • strategije oskrbovalnih verig,
 • upravljanje tveganj v oskrbovalni verigi s poudarkom na "Efektu volovskega biča"
 • upravljanje odnosov v oskrbovalni verigi,
 • vpliv IKT na oskrbovalne verige,
 • upravljanje zalog v okviru oskrbovalnih verigah,
 • faktorji zagotavljanja uspešnosti oskrbovalne verige (vitke, agilne, leagilne oskrbovalne verige),
 • orodja za zagotavljanje uspešne oskrbovalne verige,
 • trajnostne oskrbovalne verige,
 • načrtovanje oskrbovalnih verig,
 • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
 • distribucijski kanali,
 • strategije distribucije,
 • strategije fizične distribucije,
 • splošno o skladiščenju,
 • tipi skladišč in distribucijskih centrov,
 • logistični procesi v distribucijskih skladiščih
 • IKT v distribuciji,
 • distribucija v mestna jedra (ang.j. "city logistics)
 • paketna distribucija,
 • distribucija nevarnega blaga,
 • distribucija hitro-pokvarljivega blaga,
 • distribucija predimenzioniranega blaga,
 • merjenje učinkovitosti distribucije.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov.

 

Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanje. Podrobno znajo analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju.

 

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni načrtovati logistično in oskrbovalno verigo podjetja.

 

Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra, paketno distribucijo kot tudi distribucijo nevarnega blaga, hitropokvarljivega tovora ter predimenzioniranega tovora.


Temeljna literatura

 1. Rak, G.: Logistika notranjega transporta in skladiščenja, Zavod IRC, Ljubljana, 2011.
 2. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The handbook of logistics & distribution management, KoganPage, Philadelphia, 2010.
 3. Rajter, M. in Križman A.: Oskrbovalne verige, Zavod IRC, Ljubljana, 2010 (izbrana poglavja).

Izvajalci

Predavanja