Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Verjetnost in statistika


Učni načrt

 • Osnove verjetnosti
 • Diskretne slučajne spremenljivke
 • Zvezne slučajne spremenljivke
 • Primeri slučajnih spremenljivk
 • Matematično upanje in standardni odklon
 • Opisna statistika
 • Teorija vzorčenja
 • Ocenjevanje parametrov
 • Testiranje hipotez
 • Regresija in korelacija
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

 1. I. Vidav, Višja matematika II, 2. natis, DZS, Ljubljana, 1979, 592 str.
 2. R. Jamnik, Matematika, DMFA Založništvo, 2008, Ljubljana, 527 str. ISBN 978-961-212-122-8.
 3. R. Jamnik, Matematična statistika, DZS, Ljubljana, 1980, 408 str.

Izvajalci

Predavanja