Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Osnove teorije prometnega toka


Učni načrt

  1. Vozilo v prometu ( zaviranje, varnostna razdalja, prehitevanje, menjava voznega pasu)
  2. Homogeni prometni tok (gostota prometa in pretok, zveza med gostoto in pretokom, optimalna hitrost)
  3. Značilnosti prometnega toka ( točkovno in trenutno merjenje, empirični modeli)
  4. Teorija sledenja ( osnovni modeli, stabilnost)
  5. Zvezni modeli prometnega toka (osnovna enačba, prometni zastoji)
Več...

Cilji in kompetence

Študente spoznati z osnovnimi zakonitostmi in različnimi matematičnimi modeli prometnih tokov ter njihovo uporabo pri urejanju in načrtovanju prometa.


Temeljna literatura

  1. D.C.Gazis. Traffic Theory. Kluwer AP, 2002
  2. W.Leutzbah. Introduction to the Theory of Traffic Flow, Springer Verlag, 1986
  3. A.D.May. Traffic Flow Fundamentals.Prentice Hall, 1990
  4. Traffic Flow Theory, http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/tft/index.cfm

Izvajalci

Predavanja