Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Operacijske raziskave


Učni načrt

  • Uvod v linearno programiranje
  • Metoda simplex
  • Dualnost
  • Transportni problem in metoda MODI
  • Čakalne vrste
Več...

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študenti naučijo abstraktnega razmišljanja in dobijo matematične osnove za aplikacije pri strokovnih predmetih.


Temeljna literatura

  1. R.Bronson, G.Naadimuthu - Operations Research, Schaum’s Outlines, 1997, 456 str ISBN: 0-07-008020-8
  2. D. Hvalica: Linearno programiranje in njegova uporaba, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002, 145 str. ISBN: 961-6430-44-0
  3. F.S Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to operations research,  McGraw-Hill 2001, ISBN: 0-07-232169-5

Izvajalci

Predavanja