Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2024/2025

Urbani transport


Učni načrt

Uvod:

 • Vpliv javnega potniškega prometa na okolje
 • Pomen evropske in nacionalne zakonodaje, standardi

 

Organiziranje prevoza potnikov v urbanem okolju:

 • Prevozna sposobnost linije (v mestnem cestnem prometu), kapaciteta linije, terminala in postajališča, izkoriščenost prevozne sposobnosti, kapaciteta javnega potniškega prometa);
 • Ocenjevanje kakovosti javnega potniškega prometa (postopki);
 • Značilnosti tokov potnikov (prevozna potreba, prevozna zahteva, model pretoka potnikov, značilnosti pretoka potnikov);
 • Vozni red (elementi voznega reda, grafični vozni red, preračun voznega reda, računalniški programi za izdelavo in upravljanje voznega reda v mestnem cestnem prometu, kvaliteta realizacije voznega reda);
 • Organiziranost javnega potniškega prometa (financiranje javnega potniške prometa (tržna iniciativa, iniciativa s strani oblasti, vloga pristojnih oblasti), vrste pogodb, planiranje, kontrola in izvajanje javnega potniškega prometa, razvoj in izboljšanje, konkretni primeri organiziranja v RS in v tujini);
 • Enotna vozovnica (možnosti in ukrepi za vzpostavitev sistema enotne vozovnice v javnem potniškem prometu);
 • Upravljanje in kontrola izvajanja javnega potniškega prometa.
Več...

Cilji in kompetence

Študente seznaniti z osnovami organiziranja mestnega javnega potniškega prometa.


Temeljna literatura

 1. Sever D., Toplak S, Tehnologija in organizacija javnega potniškega cestnega prometa, UM FG, 2014,
 2. TRB, Transit Capacity and Quality of Service Manual, Wasington 2003
 3. TRB, Highway capacity manual - HCM 2010, Wasington 2010

Izvajalci

Predavanja